6.–6.5.2021 8.45-16 VERKKOKOULUTUS, Linkki perehdytyspäivään lähetetään sähköpostitse.

Ero lapsiperheessä-tilaisuudet ja Erovertaiskahvilat ovat tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille tueksi erotilanteessa sekä eron jälkeen. Kyseiset tukimuodot on mahdollista ottaa osaksi oman alueen ja organisaation eroauttamisen palveluvalikkoa.

Ero lapsiperheessä-tilaisuus on tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille. Vanhemmat voivat osallistua tilaisuuteen myös yhdessä. Tilaisuudesta saa tietoa ja vertaistukea parisuhteen päättymiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa annetaan tietoa alueen eropalveluista sekä muista erotilanteen tukimuodoista.

Ero lapsiperheessä -tilaisuudessa työntekijä pitää noin 20-30 minuutin pituisen puheenvuoron. Lisäksi tilaisuudessa toteutetaan keskusteluosuus osallistujien kesken. Tämän osuuden vetäjinä toimivat vapaaehtoiset vertaistukijat.Tilaisuuden päätteeksi on mahdollisuus yhteiseen keskusteluun sekä alueen palveluiden esittelyyn.

Asiakaspalautteen (kevät 2020) mukaan 91% kokee tilaisuuden olevan itselleen hyödyksi ja 92% kertoo saaneen lisäymmärrystä lapsen tilanteeseen. Osallistujista 75% on saanut vahvistusta omaan vanhemmuuteensa ja 83% on saanut tietoa yhteistyövanhemmuudesta. Tilaisuudessa merkittävänä koetaan muiden kokemusten kuuleminen, erosta puhumisen mahdollisuus, erosta selviytymisen teema ja henkinen tuki.

Erovertaiskahvila on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille. Kahviloita toteuttavat työntekijät yhdessä vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Tapaamisissa osallistujat voivat keskustella muiden kanssa eron mukaan tuomista muutoksista, pohtia omaa tilannetta ja saada vinkkejä arjen toimivuuteen. Erovertaiskahvilassa tapaa muita eronneita vanhempia. Tilaisuuksiin voi osallistua niin usein kuin itselle sopii.

Asiakaspalautteen (kevät 2020) mukaan vertaiskahvilassa koetaan tärkänä vertaistuki, toisten samassa tilanteessa olevien kohtaaminen sekä yhteinen keskustelu. Toisten kokemukset antavat uutta näkökulmaa omaan tilanteeseen ja lisäävät toivoa erosta selviytymisestä.

Perehdytyspäivän tavoite: Osallistuminen antaa valmiudet toiminnan aloittamiseen omalla paikkakunnalla. Päivän aikana on läpikäydään toiminnan toteuttamisen lähtökohdat, vetäjien ja vertaistukijoiden roolit ja tehtävät sekä toiminnan toteuttamisen pulmatilanteet. Päivän aikana annetaan vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja vapaaehtoisten kanssa toimimiseen.

Päivässä kuulet Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työmuodon tarjoamasta tuesta ohjaajille. Ilmoittautumisen yhteydessä liittyy mukaan valtakunnalliseen Ero lapsiperheessä -tilaisuuksien sekä Erovertaiskahvila toiminnan ohjaajarinkiin.

Osallistujat, jotka aloittavat toiminnan omalla paikkakunnallaan, saavat käyttöönsä painetun version Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan ohjaajan käsikirja maksutta käyttöönsä. Toiminnan aloittavat ohjaajat saavat käyttöönsä Ero lapsiperheessä -tilaisuuteen sisältyvän työntekijän puheenvuoron diasarjan sekä luento-osuuden sisällön.

Perehdytyspäivä on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätietoa toiminnasta tai ovat aloittamassa toimintaa omalla paikkakunnallaan. Perehdytykseen voi myös osallistua, jos toteuttaa jo omalla alueellaan kuvatun kaltaista toimintaa tai on ylipäätään kiinnostunut erilaisista eroauttamisen työmalleista.

Osallistuminen: Osallistuminen on  maksuton. Koulutus tapahtuu etäyhteydellä. Osallistujille lähetetään kutsulinkki koulutukseen erikseen sähköpostilla.

Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan ohjaajan sähköinen versio oppaasta lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille etukäteen perehdyttäväksi.

Palautetta perehdytyspäivään osallistuneilta ammattilaisilta

”Sain lisätietoa vertaistukijoiden roolista eroauttamisessa ja tässä toiminnassa.”

”Perehdytys antoi rohkaisua lähteä toimimaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa”

”Päivään osallistuminen selkiytti toiminnan periaatteita ja toiminnan toteuttamista käytännössä. Myös eroavaisuudet Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan välillä selkiytyvät”

”Olisi toiveissa saada tätä toimintaa myös omalle paikkakunnalle”

”Selkeä käsikirja ja toimintamalli, jonka voi ottaa heti käyttöön.”

Lisätiedot:

Asiantuntija Päivi Hietanen

paivi.hietanen@etkl.fi

0504385290

Kuva:Pixabay

Ilmoittautuminen 6.5.2021 perehdytyspäivään. Ilmoittaudu  29.4.2021 mennessä.

Ilmoittautumisella perehdytyspäivään osallistuja antaa luvan liittää yhteystietonsa Ero lapsiperheessä-tilaisuuden ja Erovertaiskahvila ohjaajien sähköiseen rekisteriin. Tietoja käytetään palveluiden toteuttamiseen liittyvän information välittämiseen, yhteydenpitoon ohjaajien kanssa sekä toimintaan liittyvien koulutuspostien lähettämiseen. Jos et halua tietojasi liitettävän ohjaajarekisteriin, niin ilmoita siitä perehdytyspäivän yhteyshenkilölle.
Mitä odotat perehdytyspäivältä? Mikä auttaisi sinua toteuttamaan toimintaa?
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.