31.10.–2.11.2022 Koulutuskeskus Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 01120 Sipoo

Yhdessä eroauttamista edistämässä – suuntaviivoja tuleville vuosille

Yhdistysten Ero lapsiperheessä -työn ja tapaamispaikkatoiminnan työntekijöille, esimiehille ja toiminnanjohtajille suunnattu työkokous.

Työkokous on kolmipäiväinen: ensimmäinen päivä on suunnattu Ero lapsiperheessä -työtä tekeville, toinen päivä on yhteinen ja kolmas päivä on Tapaamispaikkatoimijoille suunnattu. Voit ilmoittautua yhteen, kahteen tai kolmeen päivään.

ILMOITTAUTUMINEN TYÖKOKOUKSEEN ON PÄÄTTYNYT!

Työkokous järjestetään Sopukassa.


Ohjelma:

Ohjelmaan ja aikatauluun voi tulla vielä pieniä muutoksia.

Maanantai 31.10 – Ero lapsiperheessä -työ

11.00-12.00 Saapuminen ja yhteinen lounas

12.00-13.40 Tervetuloa työkokoukseen!

 • Tullaan tutuiksi- toiminnallinen tapa tervehtiä ja tutustua./ Päivi Hietanen, ETKL
 • Kuulumisia yhdistyskiertueelta./ Susanna Rautio, ETKL.

13.40-14.00 Kahvitauko

14.00-15.00 Vauva- ja väkivaltatyötä tulevaisuuden sotekeskuksiin 2022-2024 & sähköisen perhekeskuksen tilanne./ projektipäällikkö Tiina Palviainen, ETKL

15.00-17.00. ”Kohti unelmien eroauttamista.” Open Space työskentelyä /Päivi Hietanen, ETKL

Osuudessa pääset keskustelemaan itsellesi tärkeitä aiheista yhdessä muiden kanssa. Mikä on ajankohtaista omassa työssä, mitä haluaisit pohtia muiden kanssa, ideoiden sparrausta tai pulmien äärelle pysähtymistä. Millaista voisi olla unelmien eroauttaminen tai yhdistysten työ tulevaisuudessa?

Open Space on työskentelytapa, joka kutsuu avoimeen dialogiin ja keskusteluun muiden kanssa. Työskentelyssä tavoitteen on vuorovaikutus ja yhdessä asioiden jakaminen ja pohtiminen.

17.00 Lämmintä välipalaa

18.0019:00 Vapaaehtoinen iltaohjelma: Hetki minulle -työpaja

Työpajassa pääset tarkastelemaan omien rooliesi ja tunteidesi monipuolisuutta suhteessa omaan työhösi.

 • Millaisia rooleja sinulla on työssäsi?
 • Mitkä niistä kutsuvat puoleen ja mitkä roolit eivät tunnu niin omilta tai etäännyttävät työstä?
 • Millaisia tunteita sinulle on läsnä työssä, mitkä tunteet kutsuvat puoleensa ja mitä tunteita ei haluaisi kohdata?

Tavoitteena on tarjota osallistujilla hetki aikaa pysähtyä oman itse äärelle ja antaa aikaa omille ajatuksille ja tunteille. Työskentelytapoina hyödynnetään erilaisia luovia ulottuvuuksia, joita on meissä jokaisessa. Mitään ennakkotaitoja tai tietoja ei tarvita. Työpajassa kukin saa olla omana itsenään eikä työskentelyn herättämistä ajatuksista tai tunteista tarvitse jakaa muille osallistujille./Ohjaajina Päivi Hietanen & Milja Harju

Paikka: Ateljee

Päälle: Mukava ja joustava asu, jossa on helppo olla

Vapaa-ajan viettoa, yhdessäoloa ja saunomista

20.00 Iltapala


Tiistai 1.11. – Yhteinen päivä

8.00-9.00 Aamupala

9.00-9.45 Ero lapsiperheessä -työmme kaari./ Jussi Pulli, ETKL

9.45-10.45 Lasten ja nuorten auttaminen / Päivi Hietanen ja Milja Harju, ETKL

Pohditaan nuorten auttamista ja tukemista erilaisin digivälinein ja kanavin. Kokemuksia ja ajatuksia (30min.) / Milja

Toisena teemana on, miten lasten ja nuorten sisarukset, jotka eivät käy palveluissamme, voisivat tulla autetuksi – yhdistysten mahdollisuudet.(30min) / Päivi

10.45-11.00 Kahvitauko

11.00-12.00 Kuka huomaa mut!?- Tutustumista lasten ja vanhempien eroauttamisen materiaaleihin sekä hankkeen tuloksiin. Toiminnallinen työpaja. / Tiina Kainulainen, Kuka huomaa mut -hanke & Päivi Hietanen

Osuudessa toimintaa 3-5 henkilön pienryhmissä Learning Cafe idealla. Teemoina ovat: isien auttaminen erossa, lasten oikeudet erossa, eroauttamisen toimintamalli ja erotyösalkku, ero puheeksi -lasten kanssa, hankkeen löydökset ja yhdistysten ratkaisut.

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.00 Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Nina Immosen alustus ja yhteistä keskustelua seuraavista aiheista:

 • Millaista tietoa tuomioistuin tarvitsee sosiaalitoimelta voidakseen tehdä lapsen edun mukaisen päätöksiä lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista?
 • Miten käräjätuomari arvioi lapsen etua?
 • Mitä yhdistyksen työntekijän olisi hyvä miettiä kirjoittaessaan lausuntoa huoltoriita- tai tapaamisasioissa? 

Nina on työskennellyt pitkään käräjätuomarina Helsingissä ennen nykyistä tehtäväänsä ja kirjoittanut kirjan lapsen oikeuksista.

14.00-14.30 Turvassa-hankkeessa kehitettyjen työkäytäntöjen juurruttaminen osaksi yhdistysten ero- ja väkivaltatyön osaamista./ Johanna Vaitomaa & Susanna Rautio, ETKL, Vertaisohjaajat

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-16.30 Turvassa-hanke: Perehdytys Vieraat vanhemmat -verkkovertaisryhmän toimintamalliin./ Emmi Heikkinen, Viola ry & Johanna Jokiniemi, Turun ensi- ja turvakoti ry

16.30 Lämmintä välipalaa

18.0019:00 Vapaaehtoinen iltaohjelma: Metsäkylpy

Metsäkylpy on ohjattu, meditatiivinen hetki luonnossa, joka yhdistää mindfulnessin ja luonnon hyvinvointivaikutukset. Metsäkylvyn tarkoituksena on rentouttaa kehoa ja mieltä, pysähtyä hetkeen ja syventää luontoyhteyttä. Metsäkylvyssä tehdään ohjattuja harjoituksia eri aistien kautta, liikutaan rauhallisesti luonnossa ja lopussa keräännytään loppupiiriin vaihtamaan kokemuksen herättämiä ajatuksia. / Ohjaajana Milja Harju.

Paikka: Sopukan lähimetsä

Päälle: Lämpimät ja mukavat ulkoiluun sopivat vaatteet.

Vapaa-ajan viettoa, yhdessäoloa ja saunomista

20.00. Iltapala


Keskiviikko 2.11. – Tapaamispaikkatoiminta

8.00-9.00 Aamupala

9.00-9.30 Tapaamispaikkatoiminnan auditointikierroksen yhteenveto ja keskustelua./ Jussi Pulli

9.30-10.30 Kirjaaminen Tapaamispaikkatoiminnassa- yhteisen kirjaamismoduulin rakentaminen ja kyselyn vastausten läpikäynti / Jussi Pulli ja Tanja Kotilainen

10.30-10.45 Tauko

10.45-11.30 Kuulumiset yhdistyksistä

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.45 Lapsi näkyväksi!/ Tarinateatteri Vox

Tarinateatteri on yhteisöllistä, interaktiivista, katsojien tositarinoihin perustuvaa improvisaatiota, jossa käytetään kokoavana rakenteena ns. tarinateatteritekniikoita. 

Ideana siis on, että ohjaaja haastattelee yleisöä ja auttaa yksi kerrallaan heitä kertomaan esim. kokemuksiaan, vaikutelmiaan, muistojaan. Ohjaaja valitsee sen jälkeen kertojan kertomuksen luonteeseen sopivan tekniikan, jota käyttämällä näyttelijät fyysistävät ja tuovat näyttämölle näkyviin kuulemansa tarinat.

Yleisöltä ei tarvita ennakkotietoja- tai osaamista vain osallistumista ja kokemuksien jakamista.

13.45-14.00 Kahvitauko

14.00-15.00 Yhteistä keskustelua teemoista:

 • videovälitteiset tapaamiset
 • kotona tehtävät tapaamiset
 • erityislapset, miten heidät otetaan huomioon tapaamispaikassa? 
 • pitääkö olla täysin päihteetön, että voi tavata lasta? 

15.00-15.20 Työkokouksen päätös


Imoittautuminen:

Voit ilmoittautua yhteen, kahteen tai kolmeen päivään.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Jussi Pulli

jussi.pulli@etkl.fi, 040 5041673