5.–7.10.2020 Etäyhteydellä (linkki lähetetään sähköpostiin)

Yhdistysten Ero lapsiperheessä -työn, eroauttamisen kehittämishankkeiden ja tapaamispaikkatoiminnan työntekijöille, esimiehille ja toiminnanjohtajille.

Työkokous on kolmipäiväinen. Voit ilmoittautua yhteen, kahteen tai kolmeen päivään. Työkokous järjestetään etäyhteydellä (Teams).

Jäsen-
yhdistyksille

Lisätietoja:
Heli Korpipää, asiantuntija, puh. 050 434 9003, heli.korpipaa@etkl.fi

Ohjelma

Maanantai 5.10. Eroauttamisen työntekijät

8.45-9.00 Liittyminen, etäyhteyden testaus
9-9.30 Virtuaalikahvit ja yhdistysten kuulumisten vaihto
9.30-9.45 Keskusjärjestön kuulumiset (Jussi Pulli  Ero lapsiperheessä -työ ja Johanna Vaitomaa Turvassa-hanke)
9.45-10 
Miten poikkeusolot ja korona vaikuttivat työhömme kevään ja kesän 2020 aikana (kyselyn tulokset, Amanda Ranta-aho Ero lapsiperheessä -työ)
10-10.10 Tauko
10.10-10.45
Yhteistyövanhemmuus-verkkokurssi (Amanda Ranta-aho, Ero lapsiperheessä -työ)
10.45-11.30 Ero lapsiperheessä -työn laatukriteerit osaksi käytäntöä (Jussi Pulli ja Tanja Koskinen Ero lapsiperheessä -työ )
11.30-12.30 Lounas (12-12.30 vapaata keskustelua linjoilla)
12.30-14 Yhdistyksissä kehitettyä – uusia työvälineitä asiakastyön avuksi, pienryhmäkeskustelua

   • Ero lapsiperheessä -työn yksilö- ja paritapaamistyön oppaan esittely ja yhteinen keskustelu Keskustelua myös yhteisen asiakaspalautteen keräämisen mahdollisuuksista (Milja Harju Vaasan ensi- ja turvakoti ry ja  Päivi Hietanen Ero lapsiperheessä -työ) 
   • Kuka huomaa mut? -hankkeen kehittäjävanhempitoiminta Kehittäjävanhemmat lasten näkökulman ja eron jälkeisen vanhemmuuden esiintuojina kehittämistyössä. Lisäksi kehittäjävanhempien tuottaman Lapsen oikeudet erossa -materiaalin tarkastelua. (Sanna Poikonen ja Tiina Kainulainen Kuka huomaa mut -hanke/Viola ry ja Piia Vehkoja Ero lapsiperheessä -työ)

14-14.30 Kahvitauko
14.30-16 Näkökulmia yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa
Teema: Yhteistyö eri verkostojen sekä ammattiryhmien kanssa. Miten yhteistyötä voi käynnistää, millaisia kokemuksia yhteistyöstä on ja mitkä ovat olleet yhteistyön haasteina? Kuulemme kokemuksia yhdistysten hyvistä käytännöistä. Työskentely antaa ideoita ja oivalluksia mahdollisen alueellisen yhteistyön tiivistämiseen ja toteuttamiseen.

   • Yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa (Sirpa Huotari Oulun ensi- ja turvakoti ry sekä Milja Harju ja Sara Lammi Vaasan ensi- ja turvakoti ry) 
   • Yhteistyötä lastenvalvojien kanssa (Erja Heiskanen Ylä-Savon ensi- ja turvakoti ry ja Piia Vehkoja Ero lapsiperheessä -työ) 
   • Yhteistyötä läheisten ja verkostojen kanssa (Turvassa-hanke)

16-16.15 Mindfulness (Tanja Koskinen)

Tiistai 6.10. Eroauttamisen  ja tapaamispaikan työntekijät  

8.45-9.00 Liittyminen, etäyhteyden testaus
9-12 Vakauttava työote – traumatisoituminen, vakauttaminen ja vanhemmuuden tuki
Kouluttaja: traumaterapiakeskuksen psykologi ja psykoterapeutti Marjo Ruismäki. Hänen erityisinä osaamisalueinaan ovat traumatisoituneen vanhemman tukeminen sekä traumatisoituneen lapsen ja nuoren tukeminen, perheterapeuttinen työskentely sekä sijaistraumatisoituminen.
12-13 Lounas (12.30-13 vapaata keskustelua linjoilla)
13-15.20  Työskentelyosuus kahdessa ryhmässä (klo 13-14 sekä 14.20-15.20) 

   • Vakauttavat menetelmät eroauttamistyön yksilö- ja paritapaamisissa – kokemuksia asiakastyöstä ja harjoitusten käytöstä
    Vakauttavien hengitysharjoitusten, säätelyeleen ja muiden harjoitteiden käyttö asiakastyössä. Yhteistä pohdintaa vakauttamisen merkityksestä yksilötyössä ja ryhmätyöskentelyssä. (Päivi Hietanen ja Tanja Koskinen Ero lapsiperheessä -työ)
   • Vanhemmuustyöskentelyn menetelmät – kokemuksia ja yhteistä työskentelyä
    M
    illä alueella omat asiakkaat ovat (vihreä, keltainen, punainen) – mitä ilmiöitä tunnistan omassa työssäni tapaamispaikassa/Ero lapsiperheessä -työssä? Miten autamme vanhempia tunnistamaan ja vähentämään konflikteja? (Turvassa-hanke)

14-14.20 Kahvitauko ja ryhmien vaihtaminen
15.20-15.30 Palaute päivästä – mitä vien mukaan omaan työhöni?
15.30-16 Vapaata keskustelua linjoilla

Keskiviikko 7.10. Tapaamispaikan työntekijät 

8.45-9 Liittyminen, etäyhteyden testaus
9-11.30 Lapselle hyvä tapaamispaikka
Piia Vehkoja Ero lapsiperheessä -työ

   • Mitä kuuluu tapaamispaikkoihin – lyhyt kuulumiskierros
   • Sanasta kuvaksi -tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa
   • Lapsen mielipiteen selvittäminen huoltoriidoissa
   • Tapaamispaikkatoiminnan kyselyn tulosten esittely

11.30-12.30 Lounas (12-12.30 vapaata keskustelua linjoilla)
12.30-15 Lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin
Turvassa-hanke: Johanna Vaitomaa ja Heli Korpipää (ETKL), Emmi Heikkinen ja Heli Isotalus (Viola ry), Ulla Mikkola, Hanna Sykkö ja Roosa Tenhunen (Turun ensi- ja turvakoti ry)
– Pitkittynyt ero- ja huoltoriita ja vanhempien kommunikaatiovaikeudet
13.30-13.45 Kahvitauko
– Lapselle turvalliset tapaamiset
– Muksu-Marakin yhteiskehittäminen
15-15.30 Palaute päivästä – mitä vien mukaan omaan työhöni? 

Ilmoittautuminen sulkeutuu 25.9.2020.