18.10.2016 13.00-16.00 Oulun seurakuntayhtymän keskustan seurakuntatalo Isokatu 17, Oulu

”Erotilanteessa vanhempien varhainen tukeminen turvaa lapsen hyvinvoinnin”

Lapsen sopeutumista eron mukanaan tuomaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen voidaan edesauttaa tukemalla vanhempien selviytymistä sekä antamalla asiatietoa eron vaikutuksista aikuisen ja lapsen näkökulmasta. Seminaarin alkuosuudessa käydään läpi Oulun seudun maksuttomia palveluita ja niistä kertyneitä asiakaskokemuksia. Luento-osuudessa pohditaan Uusperheen parisuhde- ja eroteemaa. Uusperheessä suurimmat ristiriidat tulevat siitä, etteivät perheen aikuiset saa vanhemmuutta toimimaan. Uusparisuhteeseen kohdistettu tuki on tehokkainta parisuhteen ja lasten hyvinvoinnin kannalta. Ongelmien ennaltaehkäiseminen edellyttää riskitekijöiden tunnistamista sekä varhaisten, vaikuttavien ja tehokkaiden tukitoimien käyttöä. Seminaarin jälkeen on mahdollisuus käydä vapaata keskustelua puheenvuorojen pitäjien kanssa.

Seminaari on tarkoitettu Oulun seudun sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eroa pohtivia tai eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 10.10.2016 mennessä sähköpostilla: paivi.hietanen@ensijaturvakotienliitto.fi tai 050 4385290. Seminaari on osallistujille maksuton.

Seminaariohjelma:

klo 12.30-13.00 Mahdollisuus tutustua esitepöytiin

klo 13.00-13.15 Varhainen tuki erotilanteessa auttaa yhteistyövanhemmuuden tielle
Päivi Hietanen, Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskus

klo 13.15-14.15 Apua eroon ja vanhemmuuteen – kokemuksia Oulun seudulta
Essi Niemi Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia®, Sirpa Huotari ja Raija Lohilahti Oulun Ensi- ja turvakotiyhdistys, Kari Rekilä Oulun seurakuntayhtymä, Ulla Sauvola Yhden Vanhemman Perheiden Liitto Oulun toimisto

klo 14.15-14.30 Verkostoitumiskahvit ja esitepöytiin tutustuminen

klo 14.30-16.00 Uusperhe – parisuhdekriisi ja eron uhka
Vuokko Malinen, psykologian tohtori, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttaja

***Seminaarin järjestävät yhteistyössä: Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskus, Oulun Ensi- ja turvakotiyhdistys, Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Oulun toimisto, Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia® ja Oulun seurakuntayhtymä.***