21.–22.11.2023 Sopukka

Etsivän ja matalan kynnyksen työn työkokouksen tavoitteet
– Pidä kiinni -etsivän ja matalan kynnyksen työn arviointi ja edelleen kehittäminen
– Yhteisen ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen
– Yksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen työn työntekijöiden vertaistuki ja verkostoituminen

Päivien ohjelma ja ilmoittautuminen päivitetään myöhemmässä vaiheessa.