28.11.2016 klo 12-16 Turun yliopistollinen keskussairaala, T-sairaala, luentosali Lahesmaa Turun yliopistollinen keskussairaala

Imetys ilman stressiä -seminaarisarjan neljäs osa: Imetykseen tukea – imetysmyönteinen Varsinais-Suomi

Imetysaiheisen seminaarisarjan tavoite on lisätä keinoja imetyksen tukemiseen ja vahvistaa imetysohjauksen ja -tuen laatua. Toiveena on tuoda eri toimijoita yhteen, jotta perheiden parhaaksi tehtävä työ vahvistuu.

Seminaarisarja on tarkoitettu imetyksen ja pikkulapsiperheiden tukemisen parissa työskenteleville esimiehille, työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Seminaarisarjan toteuttaa Imetys ilman stressiä -kehittämisprojekti (2013-2016) yhteistyössä Turun seudun imetystuen toimijoiden  kanssa. Imetys ilman stressiä-projektia rahoittaa RAY. Lisää tietoa Ensi- ja turvakotien liiton sivuilta ja ruotsiksi osoitteesta www.folkhalsan.fi/amning

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Videoyhteys otetaan soittamalla videoneuvottelulaitteella seuraavaan soitto-osoitteeseen:

Medbit videohuone 11 Lahesmaa-sali tai 5440011@193.143.206.77 tai 193.143.206.77##5440011 (Polycom)

 

Ohjelma:

12.00 Seminaarin avaus. Susanna Mört, TtT, imetyskouluttaja, kliinisen hoitotyön opettaja/ Turun ammattikorkeakoulu

12.10 Vanhempiin liittyvät tekijät imetyksen onnistumisessa. Jenni Vaarno, FT, TtM, imetysohjaajakouluttaja

12.45 Mitä vauva viestii? Niina Mäkinen, kätilö, koordinaattori/ Imetyksen tuki ry

13.30 Imetyksen tukemisen Käsitekartta – uusi apuväline ammattilaisille, vapaaehtoisille sekä perheille. Jaana Wikgren, kätilö, psykoterapeutti/Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry

13.45 Tauko

14.15 Imetyksen tukeminen neuvolalääkärin näkökulmasta. Saara Koskinen, LL, terveyskeskuslääkäri/Tampereen kaupunki

15.00 Kun imetys sattuu, ohjausta ja tukea imetyspoliklinikalla Leena Kaunisto, kätilö, imetysohjaajakouluttaja, IBCLC/ Tyks

15.40 Imetysmyönteinen Varsinais-Suomi-verkosto. Malin von Koskull ja Jaana Wikgren/
Imetys ilman stressiä-projekti ja Soili Hautaniemi ja Leena Kaunisto/TYKS

16.00 Seminaari päättyy