18.10.2016 9.00-16.00 Metropolia ammattikorkeakoulun juhlasali Bulevardi 31, Helsinki

Imetys – osa kestävää kehitystä

Tilaisuus on täynnä, mutta siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Pääset seuraamaan tilaisuutta etäyhteydessä tämän linkin kautta: https://connect.funet.fi/kansallinen_imetyspaiva/
Kirjautumistunnus on kansallinen_imetyspaiva

Lisätietoja ilmoittautumisesta: jaana.wikgren@ensijaturvakotienliitto.fi

Ohjelma

09.00 – 09.15     Seminaarin avaus.  Leena Hannula, lehtori, TtT, kätilö, Metropolia ammattikorkeakoulu

09.15 – 09.45      Imetys osana kestävää kehitystä. Leo Stranius, ympäristöjärjestöjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu

09.45 – 10.15      Sektiovauvan ensi-ihokontakti ja imetys. Johanna Koivisto, imetyskoordinaattori, kätilö, HYKS

10.15 – 11.30      Imetys, suoliston mikrobit ja terveysvaikutukset. Erika Isolauri, lastentautiopin professori, TYKS

11.30 – 12.45      Lounas (omakustanteinen) ja tutustumista näyttelyyn

12.45 – 13.00      Imetysrauhan julistus

13.00 – 13.30      Miten ravitsemussuositukset tuodaan käytäntöön? Sari Lahti, lehtori, TtM, terveydenhoitaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

13.30 – 14.00      Imetyksen tukeminen havainnoiden ja reflektoiden yhdessä vanhempien kanssa. Sanna Pick, sairaanhoitaja, TYKS, vastasyntyneiden teho-osasto

14.00 – 14.30      Tauko ja tutustumista näyttelyyn

14.30 – 15.00      Imetyksen tukemisen käsitekartta.  Minna Rantanen, kätilö, terveydenhoitaja, imetysohjaajakouluttaja  ja Mari Kohonen, terveydenhoitaja, imetysohjaajakouluttaja,Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry

15.00 – 15.30      Naistalo – osa Terveyskylä.fi-portaalia. Heta Kolanen, Naistentautien ja synnytysten kliininen asiantuntija, kätilö, IBCLC, TtM, HUS

15.30 – 16.00      Imetyksen edistämisen palkinnon jako. Imetyksen tuki ry