11.–11.11.2021 09.00-15.30 Etäyhteys, TEAMS.

Lapsella on asiaa! on lasten oma erovertaisryhmä

Ammatillisesti ohjattu ryhmä on tarkoitettu 5–10-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Vertaisryhmässä lapsi voi ilman lojaliteettiristiriitaa käsitellä vanhempiensa eroon liittyviä tunteita ja kokemuksia yhdessä toisten lasten kanssa.

Ryhmässä keskitytään asioihin, jotka helpottavat ja auttavat lasta eron jälkeisessä perhetilanteessa. Vanhempien eroa ja siihen liittyviä tunteita käsitellään ryhmässä leikkimisen, piirtämisen ja satujen avulla.  Ohjaajat ovat yhteydessä lapsen molempiin vanhempiin ennen ryhmän alkua ja sen päätyttyä.

Lapsella on asiaa -ryhmämalli on kehitetty ja otettu käyttöön Vaasan turvakodin Ero lapsiperheessä -hankkeessa. Ryhmiä on toteutettu alueella jo usean vuoden ajan.

Koulutuksen tavoite:

  • osallistuja saa valmiudet ohjata Lapsella on asiaa -erovertaisryhmiä
  • osallistuja ymmärtää ryhmän toiminnan tavoitteet ja toteutuksen

Koulutuksen sisältö:

  • tietoa siitä, mikä lasten erovertaisryhmä on ja miten se on kehitetty
  • ryhmäkertojen toteutuksen ja aikataulun läpikäynti
  • ryhmäkertojen teemojen läpikäynti
  • tutustuminen ryhmissä käytettäviin menetelmiin (sadut, tehtävät ja leikit)
  • ryhmän aloittamiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännöt
  • ryhmän ohjaajana toimiminen
  • vanhempien alku- ja lopputapaamiset

Koulutuksen hinta: Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat saavat käyttöönsä Lapsella on asiaa -ohjaajan käsikirjan. Materiaalia on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.

Kouluttaja: Ero lapsiperheessä -asiantuntija Milja Harju / Ensi -ja turvakotien liitto

Koulutuspaikka: Koulutus toteutetaan etäyhteydellä. Kutsulinkki TEAMS lähetetään etukäteen ilmoittautuneille.

Lisätiedot koulutuspäivästä ja sen toteuttamisesta:

Milja Harju

044 324 1692, milja.harju@etkl.fi

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen 11.11.2021 koulutuspäivään
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.