14.2.2023 14.2.-3.10.2023 Helsinki ja etäpäivät

LKK-koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen perheen kohtaamiseen ja tukemiseen, kun perheessä on lapseen kohdistunutta väkivaltaa. LKK-ohjelma perustuu CPC-CBT-menetelmään (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy). Se on ammatillisesti ohjattua tukea perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Ohjausprosessi sisältää 16-20 tapaamista, joko perhekohtaisesti tai ryhmässä. LKK-ohjaus tukee perheitä väkivallan lopettamisessa sekä uusien turvallisten kasvatus- ja käyttäytymismallien omaksumisessa. Ohjaus auttaa vanhempia ottamaan huomioon lapsen kehitys- ja ikätasoiset tarpeet perheen arjessa ja lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lapsiperheiden kanssa. Koulutus soveltuu ETKL:n jäsenyhdistysten työntekijöille väkivaltatyön avopalveluissa sekä lapsiperheiden sosiaalityössä, perhetyössä, kasvatus- ja perheneuvolassa tms. toimiville ammattilaisille.

Koulutus koostuu opetuspäivistä (77 t), itsenäisestä opiskelusta (60 t), perheprosessin suunnittelusta ja ohjaamisesta (40 t) sekä työnohjauksellisista vertaistapaamisista (12 t). Koulutus antaa valmiudet toimia LKK-ohjaajana.

Koulutuksen sisältö:

 • LKK-ohjauksen periaatteet: Lapsen osallisuus, kannustava kasvatus, turvallisuus, psykoedukaatio ja motivoiva haastattelu.
 • LKK-ohjauksen vaiheet ja tapaamiskertojen sisällöt: Arviointi ja prosessiin sitoutuminen, tehokkaat selviytymiskeinot ja vanhemmustaidot, perheen turvasuunnitelma ja -taidot sekä kaltoinkohtelun selkeyttäminen.
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ylisukupolvisena ilmiönä ja sen vaikutukset lapseen.
 • Lapsen turvallisuuden ja resilienssin vahvistaminen.
 • Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet ja keinot.
 • Traumanarratiivin rakentamisen perusteet ja käytäntö.

Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan Helsingissä ja etäpäivät Teams-yhteydellä. Koulutuspäivät ovat: 14.2. (etä), 20.-22.3. (etä, klo 13-18), 24.-26.4. (etä, klo 13-18), 6.-7.6. (lähi, HKI), 6.9. (etä) ja 3.10. (etä). Maalis- ja huhtikuun koulutuspäivistä vastaa mentelmän kehittäjä Melissa Runyon.

Koulutukseen osallistuminen ja sen suorittaminen edellyttää:

 • Läsnäoloa lähiopetuspäivissä ja 80 % osallistumista koulutuspäiviin.
 • Osallistumista työnohjauksellisiin vertaisryhmiin (1 t x 12), jotka toteutetaan etäyhteydellä (Teams).
 • Työparia samasta tai eri organisaatiosta ja työparin kanssa yhden perheprosessin ohjaamista koulutuksen aikana.
 • Opinnäytetyön, HOPS-keskustelun ja itsearvioinnin tekemistä.
 • Osallistujalla on vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto (amk/ tutkintoa täydentävät vastaavat koulutukset) sekä kokemusta lasten, vanhempien tai perheiden kanssa tehtävästätyöstä, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöstä tai muusta kuntouttavasta, hoidollisesta tai lastensuojelullisesta työstä.

Hinta: Osallistumismaksu (sis. alv) on 600 € ETKL:n jäsenyhdistyksille ja 725 € muille osallistujille. Maksuun sisältyvät Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -käsikirja ja muut koulutuksessa jaettavat materiaalit. Maksu voidaan suorittaa kahdessa erässä.

Koulutusryhmän koko on 20 henkilöä.

Ilmoittautuminen 30.1.2023 mennessä. Ilmoittautuminen suljetaan, kun koulutuspaikat ovat täynnä. Maksuton peruutus 3.2.2023 asti. Tämän jälkeen koulutushinta laskutetaan täysimääräisenä.

Ilmoittautuminen 

Viestintä ja tietosuoja
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.

Lisätiedot: Niina Remsu niina.remsu@etkl.fi, 050 441 8825