22.8.2022 22.8.2022-24.1.2023 Helsinki ja etäpäivät

LKK- koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen perheen kohtaamiseen ja tukemiseen, kun perheessä on lapseen kohdistunutta väkivaltaa. LKK-ohjaus perustuu CPC-CBT-menetelmään (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy). Se on ammatillisesti ohjattua tukea perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Ohjausprosessi sisältää 16-20 tapaamista, joko perhekohtaisesti tai ryhmässä. LKK-ohjaus tukee perheitä väkivallan lopettamisessa sekä uusien turvallisten kasvatus- ja käyttäytymismallien omaksumisessa. Ohjaus auttaa vanhempia ottamaan huomioon lapsen kehitys- ja ikätasoiset tarpeet perheen arjessa ja lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lapsiperheiden kanssa. Koulutus soveltuu ETKL:n jäsenyhdistysten työntekijöille väkivaltatyön avopalveluissa sekä lapsiperheiden sosiaalityössä, perhetyössä, kasvatus- ja perheneuvolassa tms. toimiville ammattilaisille.

Koulutus koostuu opetuspäivistä (77 t), itsenäisestä opiskelusta (60 t), perheprosessin suunnittelusta ja ohjaamisesta (40 t) sekä työnohjauksellisista vertaistapaamisista (12 t). Koulutus antaa valmiudet toimia LKK-ohjaajana.

Koulutuksen sisältö:

 • LKK-ohjauksen periaatteet: Lapsen osallisuus, kannustava kasvatus, turvallisuus, psykoedukaatio ja motivoiva haastattelu.
 • LKK-ohjauksen vaiheet ja tapaamiskertojen sisällöt: Arviointi ja prosessiin sitoutuminen, tehokkaat selviytymiskeinot, perheen turvasuunnitelma ja -taidot sekä kaltoinkohtelun selkeyttäminen.
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ylisukupolvisena ilmiönä ja sen vaikutukset lapseen.
 • Lapsen turvallisuuden ja resilienssin vahvistaminen.
 • Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet ja keinot.
 • Traumanarratiivin rakentamisen perusteet ja käytäntö.

Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan Helsingissä ja etäpäivät Teams-yhteydellä. Koulutuspäivät ovat: 22.8. -23.8. (etä), 12.-13.9. (etä), 10.-11.10. (lähi), 15.-16.11. (etä), 14.-15.12. (lähi) ja 24.1. (etä)

Koulutukseen osallistuminen ja sen suorittaminen edellyttää:

 • Läsnäoloa lähiopetuspäivissä ja 80 % osallistumista koulutuspäiviin.
 • Osallistumista työnohjauksellisiin vertaisryhmiin, jotka toteutetaan etäyhteydellä (Teams).
 • Työparia samasta tai eri organisaatiosta ja työparin kanssa yhden perheprosessin ohjaamista koulutuksen aikana.
 • Opinnäytetyön sekä HOPS- ja itsearviointien tekemistä.
 • Osallistujalla on vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto (amk/ tutkintoa täydentävät vastaavat koulutukset) sekä kokemusta lasten, vanhempien tai perheiden kanssa tehtävästä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöstä tai muusta kuntouttavasta, hoidollisesta tai lastensuojelullisesta työstä.

Hinta: Osallistumismaksu (sis. alv) on 850 € ETKL:n jäsenyhdistyksille ja 950 € muille osallistujille. Maksuun sisältyvät Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -käsikirja ja muut koulutuksessa jaettavat materiaalit.

Koulutusryhmän koko on 20 henkilöä.

Ilmoittautuminen 8.8.2022 mennessä. Ilmoittautuminen suljetaan, kun koulutuspaikat ovat täynnä. Ilmoittautuminen

Maksuton peruutus 7.8.2022 asti. Tämän jälkeen koulutushinta laskutetaan täysimääräisenä.

Lisätiedot: Niina Remsu niina.remsu@etkl.fi, 050 441 8825