15.5.2018 Ensi- ja turvakotien liitto, toimisto Asemamiehenkatu 4, 7 krs. 00520 Helsinki

Päivän aikana saat uusia menetelmiä lasten kanssa työskentelyyn, kuulet innostavia ideoita, pääset itse kehittämään ja mallintamaan lapsityötä.

Työkokous on tarkoitettu kaikille lapsityötä tekeville, työmuodosta riippumatta

Jäsen-
yhdistyksille

Lisätietoja

Johanna Matikka, väkivaltatyö asiantuntija
johanna.matikka@etkl.fi

Ohjelma

9 .00                 Aamiainen tarjolla ja kuulumisten vaihto

9.30                  Liike vakauttamisen tukena. Miten liikettä voidaan käyttää hoiva- ja vakauttamismenetelmänä työskentelyssä lasten kanssa? Camilla Hedenstam

11.15                 Trai trai trallallaa eli nukketyöskentely vuorovaikutuksen ja arvioinnin tukena lapsityössä, Maaret Parviainen

12.00                Lounas Viherlatvassa

12.45                Kokemuksia Turva-10  puheeksioton välineestä, Tiina Koistinen, Katri Pahkala, Ulla Aronen ja Kene Truve

14.00                Terveisiä eroauttamisen lapsityöstä

14.15                Terveiset Tampereen yhdistyksen PopUp- toiminnasta, Elävästä päiväkirjasta  ja ideoita jalkautumisen, Tia Forsman ja Anne Tiainen

14.45                Lasten ja nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluiden mallinnus, Tiina Muukkonen & Tuulia Kovanen

15.45                Ajankohtaisia asioita ja bingo

16 .00               Työkokous päättyy

Ilmoittautuminen työkokoukseen
Työkokoukset on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tervetuloa oppimaan, kehittymään ja saamaan ammatillista vertaistukea. Ilmoittautuminen 27.4. mennessä
Hinta ja peruutusehdot
Työkokoukset ovat jäsenyhdistysten väelle maksuttomia.