9.–10.9.2021 9-15:30 Etäyhteydellä TEAMS

Nuorten erotyöpajassa käsitellään toiminnallisten, osallistavien sekä tunnetyöskentelyä ja vertaiskokemuksia hyödyntävien menetelmien avulla vanhempien eroa. Lisäksi työpajassa tehdään vertaiskokemusten avulla välineitä, jotka auttavat muita nuoria vanhempien erotessa.

Nuorten erotyöpajan ohjaajakoulutus on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä nuorten ja/tai eroauttamisen kanssa työskenteleville, jotka haluavat käynnistää nuorten erovertaistoimintaa tai kaipaavat menetelmiä eron käsittelyyn nuorten kanssa.  Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi päivää verkko-opetusta sekä työpajan ohjaamisen vuoden sisällä koulutuksesta.

Koulutuksessa

  • saa tietoa nuorten kokemuksista ja näkökulmasta vanhempien erossa.
  • oppii käyttämään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä, joita voi hyödyntää erotyöpajan ohjaamisessa ja muussa työssä. Osallistujat saavat käyttöönsä menetelmäpankin.
  • käydään läpi erotyöpajan periaatteita ja käytännön järjestelyjä.

Koulutuksen tavoite:

Koulutus antaa osallistujalle  valmiudet suunnitella ja ohjata nuorten erotyöpajan. Tavoitteena on, että jäsenyhdistyksissä lähdetään järjestämään nuorille suunnattuja erotyöpajoja. Olisi toivottavaa, että koulutukseen osallistuvat toteuttaisivat nuorten erotyöpajan noin vuoden sisällä koulutuksesta.

Koulutuksen hinta: Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutukseen voivat osallistua Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijät.

Kouluttajat:

Nuorten erotyöpajamallia on kehitetty vuodesta 2016 Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hankkeen ja Kasper – Suomen kasvatus- ja perheneuvonta ry:n yhteistyönä. Kouluttajina toimivat hankepäällikkö Terhi Rapeli, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja asiantuntija Reetta Toivonen, Suomen kasvatus- ja perheneuvonta ry.

Lisätiedot koulutuspäivästä:

Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi, 0504385290.

Ilmoittautuminen 1.9.2021 mennessä.