18.12.2021 11:00-17:00 Ensi-ja turvakotien liitto, Asemamiehenkatu 4 A, 7. krs , 00520 Helsinki

Peruttu koronan vuoksi!

Tervetuloa Nuorten väkivaltafoorumiin! Mukaan foorumiin ovat tervetulleita kaikki noin 15–29 -vuotiaat nuoret, joilla on kokemusta väkivallasta. Jokainen foorumin osallistuva nuori määrittelee itse, minkälaista väkivaltaa hän on elämässään kohdannut ja / tai käyttänyt. Osallistujien kokemuksia väkivallasta ei kysytä tai selvitetä, vaan näiden kokemusten pohjalta työskennellään yhteisesti. Foorumissa työskentelyn pohjana on osallistujien jaetut kokemukset väkivallasta, joten päivä toimii myös vahvasti vertaistuellisena tapaamisena.

Tällä kertaa nuorten väkivaltafoorumissa pohditaan sitä, millä tavoin nuoren tulisi saada apua väkivaltakokemusten käsittelyyn. Kuinka väkivaltakokemusten käsitteleminen pitäisi nuorten mielestä järjestää, että se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla nuoren itsensä kannalta? Nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta on lisääntynyt uusimman kouluterveyskyselyn mukaan, mikä huolestuttaa meitä. Kysely antaa tilastollista tietoa, mutta nuorten antamaa kokemuksellista tietoa ei juurikaan ole saatavilla. Siksi haluamme kuulla foorumissa myös teidän ajatuksianne. Kenenkään ei tarvitse kertoa omista henkilökohtaisista kokemuksista, vaan keskustelu pidetään yleisellä tasolla. Sinulla ei myöskään tarvitse olla kokemusta seksuaaliväkivallasta, -häirinnästä tai houkuttelusta osallistuaksesi keskusteluun.

Keskustelumme oikeudesta saada apua itselleen liittyy myös Lanzaroten ihmisoikeussopimukseen, jonka Suomi on allekirjoittanut. Sopimuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkea lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa, suojata lapsiuhrien asemaa ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lasten suojelemiseksi (lue lisää: https://blogi.thl.fi/kansainvaliset-sopimukset-ohjaavat-vakivallan-vastaista-tyota/). Tämän vuoden aikana on valmisteltu sitä, miten sopimus toimii konkreettisesti Suomessa. Teidän ajatuksenne otetaan mukaan toimeenpanosuunnitelmaan.

Nuorten väkivaltafoorumissa työskentelylle luodaan turvallinen ilmapiiri. Paikalla on alan ammattilaisia ja nuoria aikuisia, joilla on omia kokemuksia väkivallasta. Järjestäjät yhdessä vastaavat jokaisen osallistujan turvallisesta osallistumisesta. Työskentelyn tavoitteena ei ole kuulla yksittäisten nuorten kokemuksia väkivallasta, vaan pohtia yhdessä niitä asioita, jotka auttavat väkivallasta selviytymiseen ja miten ammattilaiset voisivat tulevaisuudessa auttaa entistä paremmin lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet elämässään väkivaltaa.

Tänä vuonna foorumi järjestetään poikkeuksellisesti yksipäiväisenä vallitsevan pandemian takia. Foorumiin voi osallistua noin 15 nuorta. Jos osallistuja on alaikäinen, olemme yhteydessä hänen huoltajaansa tai muuhun arjessa läsnä olevaan aikuiseen. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä tekstiviestillä ennen foorumin alkua tarkempien tietojen osalta.

Nuorten väkivaltafoorumin järjestävät yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto, Pesäpuu ry & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ensi- ja turvakotien liitosta mukana ovat Tiina Muukkonen ja Katri Kyllönen. Pesäpuusta Katriina Nokireki, Onni Westlund, Johanna Barkman ja Saga Luoma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Tanja Koivula.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen päättyy 13.12.2021

Lisätietoja

Katri Kyllönen, katri.kyllonen@etkl.fi, p. 050 477 0662

Saga Luoma, saga.luoma@pesapuu.fi, p. 050 350 1913