30.–31.8.2024 16.00 -16.00 Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Nuorten väkivaltafoorumi järjestetään jo kahdeksatta kertaa! Mukaan foorumiin ovat tervetulleita kaikki noin 15–29-vuotiaat nuoret, joilla on kokemusta väkivallasta tai muutoin kiinnostusta kehittää väkivallan parissa tehtävää työtä.

Osallistujien kokemuksia väkivallasta ei kysytä ja selvitetä. Työskentelyn tavoitteena ei ole kuulla yksittäisten nuorten kokemuksia väkivallasta, vaan pohtia yhdessä niitä asioita, jotka auttavat väkivallasta selviytymiseen. Tavoitteena on löytää keinoja siihen, kuinka ammattilaiset voisivat tulevaisuudessa auttaa entistä paremmin lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet elämässään väkivaltaa. Näiden kokemusten pohjalta työskennellään yhteisesti.

Vuoden 2024 teemana: lapsuuden kokemuksilla on väliä

Vuonna 2024 foorumissa pohditaan lapsuuden turvattomia ja turvallisia kokemuksia ja sitä miten ne vaikuttavat nuorten hyvinvointiin nyt. Miten ammattilaiset voisivat entistä paremmin huomioida lapset, nuoret ja lapsuuden kokemusten vaikutukset omassa työssään? Mitä toivomme aikuisten ymmärtävän lapsen näkökulmasta?

Foorumissa pohditaan mitä turvallisuus kenellekin tarkoittaa ja mitä jokainen tarvitsee tunteakseen turvallisuutta. Osana työskentelyä luodaan omat turvaohjeet haastaviin tilanteisiin. Työskentelyssä pidetään yllä toivon, toipumisen ja selviytymisen näkökulmaa.

Osa työskentelystä tapahtuu pienryhmissä. Yhdessä pienryhmässä syvennymme syntymäkodissa tai sijaishuollossa tapahtuneen alaikäisten välisen väkivallan vaikutuksiin elämässä. Toisessa pienryhmässä pohdimme miten lapsuuden turvattomat ja turvalliset kokemukset vaikuttavat omiin ihmissuhteisiin ja seurustelusuhteisiin tällä hetkellä. Viimeisessä työryhmässä pohdimme nuorten avun saamista ja mielikuvaa palveluista. Ryhmässä keskustelemme millaisia selviytymiskeinoja lapsuudessa oli ja on nyt käytössä. 

Työskentely tapahtuu keskustelun ja toiminnallisten menetelmien kautta. Taukoja ja aiheesta irrottautuvaa ohjelmaa kuten pihapelejä on työskentelyn väleissä.

Nuorten väkivaltafoorumissa työskentelylle luodaan turvallinen ilmapiiri. Yhteisesti luodaan sopimukset siitä, millaisista kokemuksista halutaan kuulla ja kertoa. Jokainen nuori määrittelee itse, minkä verran haluaa kertoa omista lapsuuteen ja esimerkiksi väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan. Paikalla on alan ammattilaisia Ensi- ja turvakotien liitosta, Pesäpuusta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä nuoria aikuisia.

Vertaisuutta ja vaikuttamista
Foorumissa yhdessä tuotettua tietoa viedään eteenpäin monia erilaisia kanavia pitkin niin, että sillä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta. Nuorten väkivaltafoorumissa yhteisesti kootut viestit tullaan esittelemään muun muassa sadoille osallistujille ammattilaisille suunnatussa väkivaltatyön foorumissa. Yhteiset viestit Nuorten väkivaltafoorumista kootaan niin, että paikalla olleita nuoria ei voi tunnistaa.

Työskentelyn lisäksi foorumiin osallistuminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden kohdata muita nuoria, joilla on mahdollisesti samankaltaisia kokemuksia. Foorumi kestää kaksi päivää perjantai-illasta lauantai-iltapäivään. Ohjelma sisältää keskustelua ja toiminnallista työskentelyä yhdessä sekä pienryhmissä. Lisäksi pääset nauttimaan hyvästä ruuasta, herkuista ja rennommasta yhdessäolosta. Perjantai-iltana lämmitetään sauna ja poreamme.

Milloin: Aloitamme yhteisellä päivällisellä perjantaina 30.8. klo 17 ja lopetamme lauantaina 31.8. klo 16.

Missä: Foorumi järjestetään koulutuskeskus Sopukassa, joka sijaitsee Sipoon Västerskogissa. Sopukkaan järjestetään yhteiskuljetus Helsingin päärautatieasemalta. 

Foorumi on osallistujille maksuton. Foorumiin mahtuu 15 osallistujaa järjestäjien lisäksi. Kaikkiin ilmoittautuneihin ollaan yhteydessä 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa.

”Yhdessä kehittämällä ja viemällä asioita eteenpäin myös vaikeat kokemukset on saanut uudenlaisia merkityksiä, kun niistä on voinut syntyä jotain hyvää.” Onni Westlund, Nuorten väkivaltafoorumin järjestäjä

Ilmoittautudu foorumiin:

Ilmoittautuminen: Nuorten väkivaltatyön foorumi 2024
Koulutuspaikka

Tapahtuma järjestetään liiton ylläpitämässä Koulutuskeskus Sopukassa (Uusi Porvoontie 482, 01120 Västerskog, Sipoo)

sopukka5sopukka6
Pienryhmiin jakaudutaan foorumissa, kerro alustavasti mikä teema sinua kiinnostaisi eniten.
Läheinen aikuinen
Alaikäisten osallistujien kohdalla tarvitaan tiedot myös hänen läheiseltä aikuiselta. Aikuinen voi olla esimerkiksi vanhempi, sijaisvanhempi tai sijaishuoltopaikan ohjaaja.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.

Mikäli sinulla on kysyttää tai kaipaat lisätietoja, olethan yhteydessä:
Ilona Mäki
ilona.maki@etkl.fi
0505564866