24.3.2021 9.00 TEAMS-kokous

PIDÄ KIINNI® -HOITOJÄRJESTELMÄN JOHTAJIEN TYÖKOKOUS TOIMII

 • valtakunnallisen hoitojärjestelmän kehittämisen foorumina yhdessä liiton koordinaation kanssa.
 • sekä johtajien että yksiköiden ammattitaidon ylläpitäjänä.
 • valtakunnallisen erityisyyden ja yhdenmukaisuuden ylläpitäjänä.
 • foorumina yhteisön johtamiseen huomioiden päihdeongelman aiheuttamat ilmiöt yhteisössä.
 • vertaistukena esimiestyön tuomiin haasteisiin.
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana.

Pidä kiinni® on erityistason hoitojärjestelmä, jossa odottavia äitejä ja vauvaperheitä kuntoutetaan yhdistämällä päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen vauvalähtöiseksi päihdekuntoutukseksi.  Liiton koordinaation kautta tarpeelliset asiat voidaan nostaa vaikuttamistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

AVOPALVELUIDEN VASTAAVIEN TYÖKOKOUS TOIMII

 • Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän avopalveluyksiköiden ja niiden työn sisällön kehittämisen foorumina muiden yksiköiden ja liiton koordinaation kanssa.
 • vertaistukena avopalvelun asiakastyön ja arjen koordinointiin.
 • kokemusten ja käytäntöjen jakamisen foorumina.
 • tukirakenteena ja jaksamisen tukena.
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana.

Pidä kiinni® on erityistason hoitojärjestelmä ja avopalveluiden yksiköiden vastaavat ovat ainoita tämän hoitojärjestelmän avopalvelun lähiesimiehiä alueellaan. Esimiestyössä avopalveluiden vastaavat huomioivat vauvalähtöisen päihdetyön ilmiöt tiimeissään.  Vastaavat kokevat tärkeänä ylläpitää ammattitaitoa, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Liiton koordinaation kautta tarpeelliset asiat voidaan nostaa vaikuttamistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

OHJELMA 24.3.2021

9.00–11.00 Pidä kiinni -ensikotien vastaavien, johtajien ja palvelupäälliköiden kokous
11.00–12.00 Lounas
12.00–13.00 Kaisa Piikki: ”Yhteisökuntoutuksen kehittyminen Pidä kiinni avopalveluyksillä
Jannikassa – Good and Right Living” -kaikille yhteinen
13.00–13.30 Kahvitauko
13.30–15.30 Pidä kiinni -avopalveluiden vastaavien ja palvelupäälliköiden kokous

Lisätietoja: niina.kokko@etkl.fi

Ilmoittautuminen 

Pidä kiinni johtajien, vastaavien ja palvelupäälliköiden työkokous 24.3.2021
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.