24.3.2021 10.00 alkaen Koulutuskeskus Sopukka

PIDÄ KIINNI® -HOITOJÄRJESTELMÄN JOHTAJIEN TYÖKOKOUS TOIMII

 • valtakunnallisen hoitojärjestelmän kehittämisen foorumina yhdessä liiton koordinaation kanssa.
 • sekä johtajien että yksiköiden ammattitaidon ylläpitäjänä.
 • valtakunnallisen erityisyyden ja yhdenmukaisuuden ylläpitäjänä.
 • foorumina yhteisön johtamiseen huomioiden päihdeongelman aiheuttamat ilmiöt yhteisössä.
 • vertaistukena esimiestyön tuomiin haasteisiin.
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana.

Pidä kiinni® on erityistason hoitojärjestelmä, jossa odottavia äitejä ja vauvaperheitä kuntoutetaan yhdistämällä päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen vauvalähtöiseksi päihdekuntoutukseksi.  Liiton koordinaation kautta tarpeelliset asiat voidaan nostaa vaikuttamistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

AVOPALVELUIDEN VASTAAVIEN TYÖKOKOUS TOIMII

 • Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän avopalveluyksiköiden ja niiden työn sisällön kehittämisen foorumina muiden yksiköiden ja liiton koordinaation kanssa.
 • vertaistukena avopalvelun asiakastyön ja arjen koordinointiin.
 • kokemusten ja käytäntöjen jakamisen foorumina.
 • tukirakenteena ja jaksamisen tukena.
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana.

Pidä kiinni® on erityistason hoitojärjestelmä ja avopalveluiden yksiköiden vastaavat ovat ainoita tämän hoitojärjestelmän avopalvelun lähiesimiehiä alueellaan. Esimiestyössä avopalveluiden vastaavat huomioivat vauvalähtöisen päihdetyön ilmiöt tiimeissään.  Vastaavat kokevat tärkeänä ylläpitää ammattitaitoa, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Liiton koordinaation kautta tarpeelliset asiat voidaan nostaa vaikuttamistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ohjelma lisätään myöhemmässä vaiheessa.

Lisätietoja: niina.kokko@etkl.fi

Ilmoittautuminen: