Hoitojärjestelmän perustehtävän mukaisen osaamisen varmistaminen, saadun tutkimustiedon ja teoreettisen viitekehyksen omaksuminen ja yksiköissä tehtävän työn laadun varmistaminen valtakunnallisesti.

Pidä kiinni -prosessikoulutukseen valitut yksiköiden työntekijät.

 

Lisätietoja: niina.kokko@etkl.fi

Jäsen-
yhdistyksille