6.–6.10.2020 8.45-15.00

Pidä kiinni yksiköiden uusien työntekijöiden TEAMS-perehdytyspäivät

 

Pidä kiinni uusien työntekijöiden TEAMS-perehdytyspäivä 6.10.2020
Työkokoukset on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tervetuloa oppimaan, kehittymään ja saamaan ammatillista vertaistukea.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.