20.10.2021 11:45-16:00 Etäyhteydellä (TEAMS)

Maksuton koulutus- ja keskustelutilaisuus Itä- ja Keski-Suomen OT-keskus ja YTA-alueen ammattilaisille (TEAMS-yhteydellä) 

Vaativat erot on nostettu tuoreessa valtakunnallisessa osaamis- ja tukikeskusraportissa OT-tasoista organisoitumista ja eri tahojen yhteistä työskentelyä vaativaksi ilmiöksi. Tällä hetkellä nämä asiakkaat eivät tule autetuiksi ja näyttää siltä, että mikään organisaatio ei ota heidän tilanteestaan ja auttamisestaan kokonais- ja koordinaatiovastuuta. 

Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on vaativiin eroihin liittyvää osaamista, jota on vuosien 2019-2021 aikana kehitetty Turvassa-hankkeessaErityisesti on kehitetty eri tahojen yhteisiä riskinarviointivälineitä ja havaittu, että moniammatillisten työryhmien perustaminen vaativien erotilanteiden konsultaatiorakenteeksi on välttämätöntä. Tällä tavoin perheet saavat apua, lasten oikeudet toteutuvat ja eri ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä erotilanteiden eskaloituminen.  

Tervetuloa kuulemaan Turvassa-hankkeen moniammatillisesta riskiarvioinnista ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa ja yhteistyörakenteiden luomisesta pilottialueilla. 

Kohderyhmä: lastensuojelun, aikuis- ja perhesosiaalityön, perheoikeudellisten palvelujen, perheneuvolan, lasten-, nuorten ja aikuispsykiatrian, poliisiorganisaation, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten, osaamis- ja tukikeskuksia kehittävien organisaatioiden työntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet. 

Ohjelma

11:45 Tervetuloa koulutukseen (etäyhteys avataan, osallistujat liittyvät Teamsiin) 

12:00 Riskisignaalien tunnistaminen ja moniammatillinen riskiarviointi Turvassa-hankkeessa
Projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto

12:45 Video: Vanhemman kokemuksia palvelupolulta riskiarvioinnista ja tuen tarpeista

13:00 ​Riskiarviointi ja asiakastyö eronneiden vanhempien kanssa
Hanketyöntekijät Emmi Heikkinen ja Heli Isotalus, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry

14:00 Tauko      

14:20 Turvassa-hankkeen suositukset vaativaan eroauttamiseen
Projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto

Haastavat erot -työryhmän toiminta Turussa ja Mikkelissä: miten vaativan eroauttamisen moniammatillinen konsultaatiorakenne luotiin pilottialueilla, mitä kokemuksia työryhmän toiminnasta on syntynyt.

14:50 Paneelikeskustelu
Miten moniammatillinen riskiarviointi näyttäytyy oman työn kannalta? Mitä ajatuksia päivän alustukset herättävät – toiveita, pulmia, kehittämisajatuksia? Miten voisimme edistää moniammatillisten konsultaatiorakenteiden syntymistä omalla toiminta-alueella?

Panelistit seuraavilta tahoilta:
perheoikeudelliset palvelut
aikuispsykiatria / oikeuspsykiatria
perhe-/aikuissosiaalityö
perheneuvola
lastensuojelu
poliisi
järjestö
OT-koordinaattori

15:50-16:00 Päätössanat ja osallistujien palaute
Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto

***
Ilmoittautuminen Itä-Suomen koulutukseen 6.10. mennessä. Täytäthän ilmoittautumislomakkeen huolellisesti. Vahvistusviesti ja Teams-kutsu lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Lisätiedot: 
Ilmoittautumiset: susanna.rautio@etkl.fi
Ohjelma: johanna.vaitomaa@etkl.fi
Pidätetään oikeudet ohjelmamuutoksiin.

**Ks. Lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti – Valto (valtioneuvosto.fi) 

Ilmoittautuminen on päättynyt