8.10.2018 9.30-15.30 Ensi- ja turvakotien liitto, toimisto Asemamiehenkatu 4 A, 7. krs, 00520 Helsinki

Työkokouksen teemat: sovittelu, riskienarviointi parityössä, lähisuhdeväkivalta ja konfliktoituneet erot

Kohderyhmä: Väkivaltatyötä tekevät, konfliktoituneiden erojen parissa työskentelevät ja väkivaltatyön kysymyksistä kiinnostuneille.

Huom! Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 1.10.2018

Jäsen-
yhdistyksille

Lisätietoja

Veli-Matti Toikka
050 3827778, veli-matti.toikka@etkl.fi

Johanna Matikka
050 3738506, johanna.matikka@etkl.fi

Ohjelma

9.30 Kahvi

10.00 Sovittelu väkivaltatilanteissa, käräjätuomari Topi Kilpeläinen, Keski-Suomen käräjäoikeus

11.00 Heränneiden kysymysten  läpikäyntiä väkivaltatyön laatukriteereihin peilaten

12.00 Lounas

13.00 Parityö ja väkivalta – mahdollisuudet ja uhat? Alustukset Lahden, Oulun ja Turun yhdistyksiltä. Terveiset Violasta.
14.00 Kahvi
14.15 Keskustelua aiheesta
15.30 Päivä päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen työkokoukseen
Työkokoukset on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tervetuloa oppimaan, kehittymään ja saamaan ammatillista vertaistukea.
Hinta ja peruutusehdot
Työkokoukset ovat jäsenyhdistysten väelle maksuttomia.