2.12.2020 9.30-16.00 TEAMS-kokous

9.00-10.00                   Päivän avaus ja ajankohtaiset asiat. Kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen

10.00-11.30                 Auditoinnin anti ja kehittämiskohteet

11.30-12.30                 Lounastauko

12.30–13.00                Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma

13.00–14.00                Vaikuttavuus esiin- hanke

14.00–14.30                Kahvitauko

14.30–15.30                Turvallisille Raiteille ja Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen-hankkeiden kuulumisia

15.30–16.00                Keskustelua päivän teemoista ja katsaus tulevaan vuoteen

Ilmoittautuminen: