31.1.2022 9.00-12.00 Teams- kokous / På teams

Ensi- ja turvakotien liitto ja Folkhäsan järjestävät yhdessä Trappan-foorumin kaikille Trappan koulutuksen käyneille tai teemasta kiinnostuneille 31.1.2022 klo 9-12. Foorumi järjestetään teams-kokouksena. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella 27.1.2022 mennessä.


Lisätietoja antaa
:

Tuulia Kovanen, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto ry, tuulia.kovanen@etkl.fi

Folkhälsans förbund och Förbundet för mödra- och skyddshem ordnar tillsammans ett Trappan-seminarium 31.1 2022 kl.9-12. Seminariet riktar sig till dem som gått Trappan-utbildning eller annars är intresserade av ämnet. Trappan-seminariet ordnas på teams. Anmälan senast 27.1 2022.

Mer information:

Britt-Helen Tuomela-Holti, Sakkunnig i familjearbete, Folkhälsans Förbund rf,
britt-helen.huomela-holti@folkhalsan.fi

Ohjelma:

9.00                    Tervetuloa

9.05-10.00       Lapsen oikeus apuun, kun perheessä on väkivaltaa (puheenvuoro ruotsiksi) Inger Ekbom, sosionomi ja psykoterapeutti

10.00-10.10     Tauko

10.15-11.00     Lapsen oikeus apuun, kun perheessä on väkivaltaa (puheenvuoro ruotsiksi)

11.00-11.30     Pienryhmätyöskentelyä (suomenkieliset ja ruotsinkieliset ryhmät)

11.30-12.00     Kysymyksiä ja kommentteja

12.00                Foorumi päättyy

Programmet:

9.00                  Välkommen

9.05-10.00       Barnens rätt till hjälp när det finns våld i familjen” Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut

10.00-10.10               Paus

10.10-11.00               Barnens rätt till hjälp när det finns våld i familjen”

11.00-11.30     Smågruppsarbete

11.30-12.00     Frågor och kommentar

12.00                Avslutning

Valokuva/ Bild: Oxana Lyashenko/ Unsplash

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Saat ilmoittautumisajan päättyessa Teams-kutsun sähköpostitse.