Ensi- ja turvakotien liiton toimisto, Pasila, Asemamiehenkatu 4 A, 7. krs, 00520 Helsinki

Trappan – lapsille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa

Koulutamme ammattilaisia keskustelemaan perheväkivaltaa kokeneiden lasten kanssa. Trappan-menetelmä antaa lapselle mahdollisuuden työstää traumaattisia kokemuksia.

Trappan-koulutus on suunnattu niille, jotka kohtaavat työssään erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja nuoria. Koulutukseen osallistujilla tulee olla väkivaltaa kokeneiden lasten elinoloja koskeva peruskoulutus ja tutkinto.

Trappan-koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän moduulista, kolmesta työnohjauksesta (3 x 2h) ja yhdestä Trappan-prosessista.

Ensimmäisiin kolmeen päivään kuuluu eri asiantuntijoiden luentoja, joissa väkivaltaa käsitellään eri näkökulmista. Seuraavassa moduulissa käydään läpi Trappanin kolme vaihetta: yhteyden luominen, rekonstruktio ja tiedon antaminen. Kun osallistut koulutukseen, käyt kurssin aikana Trappan-keskusteluja lapsen kanssa, ja prosessin aikana järjestetään kolme ryhmänohjausta.

Trappan-keskustelu ei oleselvitystyötä tai hoitoa, vaan se on tukitoimi, jonka tavoitteena on saada lapsi  vähitellen sanallistamaan kokemuksiaan. Keskustelu tukee minäkuvaa,työtapa on psykososiaalinen. Keskustelu mukautetaan lapsen iän ja kehitystason mukaan ja se antaa lapselle siten mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta. Trappan-keskustelu aloitetaan vasta sitten, kun lapsi on turvassa siltä väkivallan uhalta, joka hänellä on aiemmin ollut elämässään.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Tuulia Kovanen, asiantuntija
p. 050 432 8470 tai tuulia.kovanen@etkl.fi

Moduuli 1: 13.-15.5.2020 (teoriamoduuli)

Moduuli 2: 23.-25.9.2020 (käytäntöön soveltamisen moduuli)

Työnohjauspäivämäärät: 14.10., 11.11. ja 14.12.  (à 2 tuntia)

Koulutuksen hinta: 550 €/hlö. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit (lounas omakustanteisesti).

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on 21 tai enemmän. 

Ilmoittaudu koulutukseen alla olevalla lomakkeella 31.3.2020 mennessä.