20.–21.1.2022 9-16 ETÄYHTEYS (Teams)

Ero ei ratkaise vanhempien välisen toimimattoman vuorovaikutuksen ongelmia vaan erotilanne voi lisätä yhteistyön haastetta ja pulmia.

Vakauttava työote  tarkoittaa huomion kiinnittämistä sekä asiakkaassa tapahtuviin että työntekijässä tapahtuviin kehoreaktioihin ja -muistiin. Vakauttava työtapa auttaa asiakasta tunnistamaan hankaloituvan vuorovaikutuksen keholliset reaktiot itsessään ja tiedostamaan omia toimintamalleja hankaloituvassa vuorovaikutustilanteessa. Työskentely voi auttaa vanhempaa tunnistamaan syitä,  jotka vaikeuttavat yhteistyövanhemmuuden toteuttamista.

Työskentely on mahdollisuus auttaa asiakkaita kehittämään itsesäätelyn taitoja sekä tunnistamaan vuorovaikutukseen vaikuttavia asioita. Työskentelyssä annetaan asiakkaille tietoa itsesäätelystä, sietoikkunasta, kiintymyssuhteiden merkityksestä sekä hermoston ja muistin toiminnasta ja yhteydestä turvallisuuden kokemukseen ja sosiaalisen liittymisen mahdollistumiseen.  Työskentelyssä keskitytään tähän hetkeen ja tulevaisuuteen, ei niinkään menneisyyteen tai menneiden tarinoihin.

Vakauttava työote antaa työntekijälle mahdollisuuden käyttää omia kehollisia havaintojaan työskentelyn tukena. Vakauttavassa työotteessa huomio kiinnittyy myös työntekijän työhyvinvointiin ja uupumisen ennaltaehkäisemiseen.

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujien ymmärrystä, mitä vakauttava työote voisi olla eroauttamisessa ja millaisin työtavoin vakauttavaa työotetta toteuttaa Ero lapsiperheessä -työn  yksilö- ja paritapaamisissa sekä Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmissä tai muissa eroauttamisen vertaisryhmissä.

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten Ero lapsiperheessä-työn työntekijöille sekä  eroauttamisen ohjaajille sekä yhdistysten Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmien ohjaajille.

Koulutusryhmän koko on 8-10 henkilöä.

Koulutuksen toteutus: Koulutuksen lähiopetuspäiviä on yhteensä 4, joista ensimmäinen jakso 20.-21.1.2022 ja toinen 2.-3.5.2022. Koulutus pitää sisällään ennakkotehtävän, lukutehtäviä, vakauttavan työotteen harjoittelua asiakastyössä sekä oppimistehtäviä. Osallistuja sitoutuu osallistumaan molempiin lähiopetusjaksoihin sekä suorittamaan annetut välitehtävät. Lähiopetusjaksojen välillä on vakauttavien harjoitusten käytön harjoittelua osana asiakastyötä.

Koulutus toteutetaan koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa.

Ilmoittautuminen koulutukseen 1.12.2021 mennessä.

Koulutukset sisältönä:

  • tietoisuus- ja läsnäolotaidot osana työotetta
  • mindfulness ja sen harjoitteet vakauttamisen apuna
  • itsesäätelyn merkitys ja harjoitukset
  • sietoikkuna: taistele-pakene vai lamaudu
  • sosiaalinen liittyminen
  • kiintymyssuhteet ja niiden merkitys
  • rakentavan vuorovaikutuksen osa-alueet
  • työntekijän vireystila, vakaus ja peilaus osan työotetta
  • työntekijän työhyvinvointi ja uupumisen ennaltaehkäiseminen

 

Koulutuspäivien rakenne

Päivä 1.

11-12 saapuminen, majoittuminen ja lounas

12-14 Opetusosio 1

14-14.30 Tauko

14.30-17 Opetusosio 2

17-18 Päivällinen ja tauko

18-19 Opetusosio 3

19-22 Iltaohjelma (saunominen, iltapala)

Päivä 2

8-9 Aamupala

9-11.30 opetusosio 4

11.30-12.15 Lounas ja huoneiden luovutus

12.15-15 Opetusosio 5

 

Lisätiedot:

Asiantuntija Päivi Hietanen, 050385290, paivi.hietanen@etkl.fi

Vakauttava työote eroauttamisessa koulutuksen ilmoittautuminen
Kerro mikä sinua motivoi osallistumaan tähän koulutukseen? Mitä odotat koulutukselta? Millä tavoin osallistuminen hyödyttäisi omaa ammatillista kasvuasi eroauttamisen osaajana?
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.