Nolvi, S. - Varhainen stressi ja itsesäätelykyvyn kehitys