Työkokoukset on jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille tarkoitettuja koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia.

Tulevia tapahtumia

Katso kaikki tapahtumat >

7.–9.3.2018

Baby blues -työntekijöiden ja vapaaehtoisdoulatoiminnan koordinaattoreiden työkokous

14.3.2018

Pidä kiinni ensikotien sosiaalityöntekijöiden ja erikoistyöntekijöiden työkokous

14.3.2018

Pidä kiinni johtajien, vastaavien ja palvelupäälliköiden työkokous

15.3.2018

Pidä kiinni yksiköiden työntekijöiden-yhteisökuntoutuskoulutus

16.3.2018

Pidä kiinni yksiköiden-ohjaajien työkokous

21.3.2018

Miten innostamme ihmisiä mukaan? Kansalaistoiminnan kehittämispäivä

18.4.2018

Toiminnanjohtajien työkokous

19.–20.4.2018

Vaikuttavuus esiin -työkokous

21.–22.4.2018

Puheenjohtajien päivä ja liittokokous

24.4.2018

Sosiaalityöntekijöiden työkokous

3.–4.5.2018

Pidä kiinni etsivän työn työkokous

8.–9.5.2018

Eroauttamisen työkokous

15.5.2018

Lapsityön työkokous

17.5.2018

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu -hankkeen työkokous

11.–12.6.2018

Päiväryhmien työkokous

31.8.2018

Intensiiviviikkojen vetäjät II

3.–4.9.2018

Perhetyön työkokous

20.–21.9.2018

Vauvatyön esimieskoulutus

4.10.2018

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisun hankkeen työkokous

10.10.2018

Sosiaalityöntekijöiden työkokous

11.–12.10.2018

Vaativan vauvatyön ja Pidä kiinni -hoitojärjestelmän uusien työntekijöiden perehdytyspäivät

29.–30.10.2018

Vaikuttavuus esiin -työkokous

31.10.2018

Tapaamispaikkatoiminnan työkokous

19.11.2018

Toiminnanjohtajien työkokous

22.–23.11.2018

Isätyön työkokous

28.11.2018

Väkivaltatyön avopalvelupäälliköiden ja toiminnanjohtajien työkokous

12.–13.12.2018

Väkivallan kokijoiden ja tekijöiden kanssa tehtävän työn työkokous

Jäsenyhdistyksille