Isien määrä perheiden auttamispalveluissa on lisääntynyt viime vuosien aikana. Ensi- ja turvakotien liiton ensikodeissa isien määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ensikodeista apua saavista aikuisista joka neljäs on mies. Kaikkiaan miestyö tavoittaa vuosittain yli 1500 uutta miesasiakasta ja käyntimäärät lasketaan tuhansissa.

Ensi- ja turvakotien liitto koordinoi valtakunnallisesti yhdistysten tekemää miestyötä. Miestyön koordinointi koostuu: ensikodeissa ja niiden avopalveluissa tapahtuvasta isätyöstä, turvakodeissa ja niiden avopalveluissa tapahtuvasta väkivaltatyöstä sekä kaikessa siinä yhdistysten tekemässä isä/miestyössä, joka kohdistuu vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi.

Apua ja tukea miehille

Ensikodit auttavat vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä vauvoja ja heidän perheitään. Keskeistä työssä on vauvan ja vanhemman suhteen tukeminen sekä sujuvan arkielämän ja vauvan hoidon yhdessä opettelu.

Jussi-työ on tarkoitettu miehille, jotka haluavat ehkäistä tai lopettaa väkivallan käytön lähisuhteissaan ja tarvitsevat apua kriisinsä selvittämisessä.

Apua väkivallan tekijälle:

Yhteydenottolomake
(Lomake löytyy toistaiseksi vanhoilta sivuilta.)

Lyömätön Linja Espoossa tekee väkivallan katkaisu- ja ehkäisytyötä väkivaltaa perheessään käyttäneiden kanssa.

Ota yhteyttä

No posts available