Perheväkivalta on lapsen suurin turvallisuusriski. Noin 60 000 asukkaan kunnassa kotona tapahtuvan väkivallan kustannukset ovat yli 100 000 euroa kuukaudessa, vuositasolla lähes 1,2 miljoonaa euroa.

Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tästä tehtävästä ne eivät selviä yksin. Palveluja tuottavat lapsi- ja perhejärjestöt ovat erikoisosaajia, joiden kumppanuus on kunnille vahva voimavara. Järjestöt tuottavat monipuolisia tukitoimia ja palveluita, joilla täydennetään kuntien palveluja. Osa palveluista on vain järjestöjen varassa. Kaikissa kunnissa järjestöjen monipuolista palvelutarjontaa ei hyödynnetä riittävästi.

Kuntavaaleissa vaikutetaan siihen miten perheet ja lapset voivat meidän kunnassa. Tehdäänkö päätöksiä yhden budjettivuoden jänteellä vai katsotaanko päätösten pitkäkestoisia vaikutuksia?

Kuntavaalit 2017: Lue lisää