Parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu

Parisuhteen päättyminen on muutostilanne kaikille perheenjäsenille. Eroon päätyy vuosittain lähes puolet pareista, jolloin avioeron kokee noin 16 000 lasta vuosittain. Avoerojen kanssa luku on vielä suurempi. Vanhempien välinen yhteistyö ja sovinnollisuus eron jälkeen tukevat lapsen sopeutumista muutoksiin. Eron herättämien tunteiden läpikäyminen tekee eroon sopeutumisen ja eron jälkeisen elämän aloittamisen helpommaksi myös vanhemmille itselleen. Apua siis saa ja kannattaa hakea!

Ero lapsiperheessä -hanke

Ero lapsiperheessä -hanke on kolmevuotinen (2017-2020) kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on tarjota apua ja tukea perheille, joissa vanhemmat ovat eronneet. Teemme eroauttamista monella saralla mm. järjestämällä vertaisryhmiä vanhemmille ja lapsille, tarjoamalla yksilökäyntejä kaikille perheenjäsenille yhdessä tai erikseen sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia lapsiperheille.

Eropalveluihimme kuuluvat:
– yksilökäynnit vanhemmille ja lapsille
– pari- ja perhetapaamiset
Vanhemman neuvo -vertaisryhmät eronneille vanhemmille
Lapsella on asiaa -erovertaisryhmät 5-10 -vuotiaille lapsille
– nuorten erovertaisryhmät
– HopLop-illat eron kokeneille ja heidän lapsilleen
– räätälöidyt eroryhmät eri organisaatioiden työntekijöiden tarpeisiin
– kotiin jalkautuvat erokeskustelut, joissa on mukana vapaaehtoinen tukihenkilö (tulossa 2019)
– luennot ja koulutukset ammattilaisille

Ero lapsiperheessä -hanketyötä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (Suomi 100 -lisäavustus) ja se kuuluu Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan.

Vanhemman neuvo -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille alaikäisten lasten vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa ja yhteistä vanhemmuutta sekä lapsen tilannetta. Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu läpi elämän. Vanhempien on löydettävä uusia käytäntöjä, jotka turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen sekä molempien vanhempien vanhemmuuden säilymisen lapsen elämässä. Lapsen hyvinvoinnin turvaamisen asettaminen yhteiseksi tavoitteeksi luo hyvät edellytykset vanhemmuussuhteen rakentumiselle eron jälkeen.

Vanhemman neuvo -vertaisryhmän avulla tuetaan vanhemmuuden säilymistä ja vanhempien välistä yhteistyötä erotilanteessa. Työskentelyn lähtökohtana on molempien vanhempien läsnäolon turvaaminen lapsen elämässä. Eroprosessia ja eron jälkeistä vanhemmuutta käsittelevän tiedon avulla voidaan auttaa vanhempia jäsentämään uutta elämäntilannetta, ymmärtämään ja työstämään tunteitaan ja oivaltamaan niiden vaikutuksia ajatteluun, mielikuviin sekä käyttäytymiseen. Ryhmässä vanhemmat saavat mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja pelkojaan eron jälkeisestä vanhemmuudesta sekä keskustella luottamuksellisesti muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.  Tietoisuuden lisääntyminen omista toiminta- ja vuorovaikutustavoista antaa tilaa vaihtoehtoisille tavoille toimia ja sen myötä on mahdollista löytää uusia tapoja kohdata lapsi sekä entinen puoliso.

Kokoontumiskertojen teemat:

Eron tuomat muutokset aikuisen ja lapsen elämässä
Yhteinen vanhemmuus
Lapsen tunteet ja tarpeet vanhempien erotessa
Vanhemmuus ja lapsen arki
Vuorovaikutustavat
Ongelmista kohti ratkaisuja
Sosiaaliset verkostot
Uudet suhteet ja vanhemmuus

Ryhmään on jatkuva ilmoittautuminen ja seuraava ryhmä alkaa heti, kun osallistujia on riittävä määrä!

Mukaan mahtuu 4-10 vanhempaa, jotka haastatellaan ennen ryhmän alkua. Ryhmän käynnistyessä siihen ei enää oteta mukaan uusia osallistujia vaan ryhmä on tämän jälkeen suljettu. Puolisot tai entiset puolisot eivät voi osallistua samaan Vanhemman neuvo -ryhmään. Ryhmä kokoontuu viikon välein yhteensä seitsemän kertaa. Yhden tapaamisen kesto on 2,5 tuntia sisältäen kahvitauon.

Järjestämme tarvittaessa lapsille hoidon, johon sisältyy iltapala!

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:

sara.lammi@vaasanturvakoti.fi / 050 528 4050
maiju.saha@vaasanturvakoti.fi / 050-3409450

Varastokatu 12
65100 Vaasa

Tervetuloa mukaan!

Lapsella on asiaa on lasten oma erovertaisryhmä!

Lapsella on asiaa -erovertaisryhmät on tarkoitettu 5-10-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Vertaisryhmässä lapsi voi ilman lojaliteettiristiriitaa käsitellä vanhempiensa eroon liittyviä tunteita yhdessä samanikäisten lasten kanssa (5-10 v.). Ryhmässä keskitytään niihin asioihin, jotka helpottavat ja auttavat lasta eron jälkeisessä perhetilanteessa. Eroa ja siihen liittyviä tunteita käsitellään ryhmässä leikkimisen, piirtämisen ja satujen avulla. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään ja käsittelemään tunteitaan.

Ryhmäkoko on 4–8 lasta, joita ohjaavat kaksi koulutettua ohjaajaa. Pyrkimyksenä on, että lasten ikäero olisi kussakin ryhmässä korkeintaan 2-3 vuotta lapsen kehitystaso huomioiden. Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat antavat siihen suostumuksensa. Ohjaajat ovat yhteydessä lapsen molempiin vanhempiin ennen ryhmän alkua ja sen päätyttyä.

Pyrimme järjestämään vuoden aikana useamman lastenryhmän aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Ryhmiin on siten jatkuva ilmoittautuminen ja seuraava ryhmä alkaa, kun osallistujia on riittävä määrä!

Yhteystiedot:

050 528 4050 / sara.lammi@vaasanturvakoti.fi

Varastokatu 12
65100 VAASA

 

Eroauttamisen keskustelu vanhemmille

Kuka voi tulla keskusteluun?
Kuka tahansa eroa pohtiva tai jo eronnut, missä eroprosessin vaiheessa tahansa. Eropäätös voi olla vasta harkinnassa tai erosta voi olla kulunut jo monta vuotta. Vanhemmat voivat tulla yksin tai yhdessä. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja ne pyritään järjestämään noin viikon sisällä yhteydenotosta. Lähetettä ei tarvita eli voit varata ajan suoraan itse! Palvelu on maksutonta (1-5 käyntikertaa/asiakas).

Mistä siellä puhutaan?
Keskusteluissa puhutaan siitä, mistä vanhempi tai vanhemmat haluavat itse puhua. Tavoitteena on saada lapsiperheen arki sujumaan sekä tukea vanhemman omaa jaksamista ja voimavaroja arjessa. Lisäksi tavoitteena on turvata molempien vanhempien säilyminen lapsen/lasten elämässä. Tarvittaessa kartoitamme myös muita palveluita perheelle heidän niin halutessaan.

Tervetuloa HoLopiin yhdessä lapsesi kanssa!

Sisäleikkipuisto HopLopissa järjestettävät illat on tarkoitettu eron kokeneille ja heidän lapsilleen. Illan tarkoituksena on tuoda taukoa arkeen. Sinulla on mahdollisuus puhua tai saada muuta ajateltavaa. Osalistujilta ei edellytetä mitään. Maksuton sisäänpääsy ennakkoon ilmoittautuneille!

Seuraavat illat:

tiistaina 25.9.2018 klo. 17.00-19.00
torstaina 1.11.2018 klo. 17.00-19.00

Meijerinkatu 2, 65100 VAASA

Ilmoittautuminen mielellään viikkoa ennen: 050 5284050 / sara.lammi@vaasanturvakoti.fi

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori
maiju.saha@vaasanturvakoti.fi
050 340 9450

Projektisuunnittelija
sara.lammi@vaasanturvakoti.fi
050 528 4050

Varastokatu 12 D
65100 Vaasa

Ero lapsiperheessä Facebookissa
@ero_lapsiperheessa Instagram