Pohjanmaan turvakoti tarjoaa turvapaikan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille tai sen uhkaa kokeneille perheille. Turvakotiin voi tulla niin suoraan väkivaltatilanteesta kuin sen uhatessa.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on käyttäytymistä, joka herättää muissa pelkoa ja uhatuksi tulemisen tunteen. Väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö haluaa hallita ja kontrolloida toisen elämään. Hän haluaa valtaa toisen ihmisen tunteisiin, ajatuksiin ja tekoihin. Fyysisen, seksuaalisen ja taloudellisen väkivallan lisäksi väkivaltaiseksi käyttäytymiseksi lasketaan myös henkinen väkivalta, kuten nimittely, halventaminen, syyttely, uhkailu ja pelottelu.

Puhelisoitto (puh. 06 312 9666) ennen turvakotiin tuloa on toivottava, mutta ei välttämätön.

Pohjanmaan turvakoti on auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Turvakodissa asuminen on asiakkaalle maksutonta.

Palvelut:
– turvapaikka
– mahdollisuus puhua tapahtuneesta ohjaajan kanssa
– tukea tulevaisuuteen suuntautumisessa sekä arjen järjestelyissä
– yhteistyö muiden auttajatahojen kanssa

Yhteystiedot:
Varastokatu 12, 65100 VAASA
puh. 06 312 9666
turvakoti@vaasanturvakoti.fi
Pohjanmaan turvakoti Facebookissa

Turvakoti on tarkoitettu turvattomiksi joutuneille miehille, naisille ja lapsille perhe- ja lähisuhdeväkivallan tai sen uhan aiheuttamissa elämän kriiseissä.