Vaasan turvakodin nimi vaihtuu Pohjanmaan turvakodiksi. Päätökseen vaikuttivat tulevat SOTE ja maakuntauudistukset. Muutoksella halutaan viestittää, että turvakoti palvelee kaikkia asukkaita yli kuntarajojen.

Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämästä Pohjanmaan turvakodista sai apua ennätysmäärä perheväkivaltaa kokenutta vuonna 2017. Turvakodissa kriisiapua ja turvaa sai vuonna 2017 197 henkilöä, kun vuotta aiemmin luku oli 147. Vuoden 2018 alussa turvakotiin saatiin yksi perhepaikka lisää, mikä auttaa yhä useampaa väkivaltaa kokenutta saamaan apua. Pohjanmaan turvakodissa on nyt 6 perhepaikkaa.

− Apua hakevien määrän kasvu kertoo enemmänkin turvakodin paremmasta tunnettuudesta kuin lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä, muistuttaa Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Mika Lindén.

− Myös avun hakemisessa näyttää tapahtuneen ilahduttava muutos. Näyttää siltä, että apua haetaan aiemmin, eikä enää jäädä kotiin odottamaan parempaa huomista, Lindén iloitsee.

Myös Vaasan ensi- ja turvakotiyhdistyksen Avopalveluissa oli asiakasmäärän kasvua vuonna 2017.

− Avopalveluun tuli vuoden aikana aiempaa enemmän vihanhallintaan liittyviä yhteydenottoja, Lindén kertoo.

− Avopalvelussa tarjotaankin keinoja vihanhallintaan ja löytää uusia tapoja toimia sekä kehitetään edelleen eroauttamista.

Väkivallan avopalveluissa autetaan kaikkia väkivallan osapuolia; väkivaltaa kohdanneita lapsia, väkivaltaisesti käyttäytyneitä ja väkivallan uhreja silloin, kun turvakodin välitöntä suojaa ei tarvita. Avopalveluissa autetaan myös pitkäkestoisesti toipumaan väkivallan kokemuksesta turvakodissa asutun ajan jälkeen.

Pohjanmaan turvakotia ja avopalveluita ylläpitää Vaasan ensi- ja turvakoti ry ja turvakoti on toiminut vuodesta 1986.

Apua väkivaltaan kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Väkivaltaa on fyysisten lyöntien lisäksi, myös henkinen tai taloudellinen väkivalta. Väkivaltaa kokeneet tarvitsevat usein ammattilaisen apua tilanteesta selviytymiseen.

Apua väkivaltaan löytyy turvakodin ja avopalveluiden lisäksi osoitteesta nettiturvakoti.fi ja valtakunnallisesta palvelevasta puhelimesta nollalinjasta p. 080 005 005.