Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistyksen kehittämää vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

Mieskaverit ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Tärkeintä on, että toiminta on kaikille osapuolille kivaa!

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Turvallisia ja välittäviä aikuisia ei ole koskaan liikaa lapsen ja nuoren elämässä. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

mieskaverii

Minustako mieskaveri?

Mieskaveriksi sopii tavallinen, turvallinen ja luotettava mies. Iällä, ulkonäöllä, kansalaisuudella, ammatilla tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Tarkoituksena ei ole vahvistaa yleisiä käsityksiä miehistä, vaan jokainen mies voi tulla mukaan sellaisena miehenä kuin on. Tärkeintä on, että pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä, ja että on aikaa ja kiinnostusta jakaa arkeaan lapsen kanssa.

Tulevat mieskaverit käyvät 15 tunnin mittaisen koulutuksen, jonka aikana he saavat käsityksen taustaorganisaation toiminnasta ja mieskaveritoiminnan periaatteista. Kurssi tarjoaa tilaisuuden käydä läpi omia lapsuusmuistojaan, mieheksi kasvamista ja muistella sitä, millaista oli viettää aikaa oman isän ja muiden aikuisten miesten kanssa. Kaikki kurssilaiset haastatellaan henkilökohtaisesti. Lisäksi tarkastetaan, ettei heidän rikostaustassaan ole sellaista, mikä voisi olla esteenä mieskaverina toimimiselle.

Itse kaverisuhde alkaa äidin ja mieskaverin välisellä keskustelulla. Mieskaveritoiminnan ohjaaja pyytää aina äidiltä suostumuksen välittää yhteystiedot mahdolliselle mieskaverille, joka ottaa yhteyttä äitiin sopiakseen tapaamisen. On tärkeää käydä jo tutustumisvaiheessa läpi asioita, joista saattaa syntyä ristiriitoja ihmisten välille. Tarkoitus on, ettei lapselle muodostu liiallisia odotuksia, ennen kuin aikuiset ovat keskenään sopineet pelisäännöistä. Riittävän rauhallinen tutustuminen ja luottamuksen rakentuminen on edellytys pitkän kaverisuhteen luomiseksi.

mieskaveri

Hakemus mieskaveritoimintaan

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.