Vaasan ensi ja turvakoti 30 vuotta toimintaa Pohjanmaan alueella

Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja lievittää sen aiheuttamia seurauksia, turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä vaikuttaa riskiolosuhteissa elävien perheiden olosuhteiden ja aseman parantamiseen.

Yhdistys toteuttaa toimintaansa yhteisten arvojen pohjalta, joita ovat turvallisuus, kunnioittaminen, luotettavuus ja asiakkaan osallisuus. Toiminnassa ylläpidetään turvallista ilmapiiriä puhua, kuuntelemme ja tuemme vauvojen, lasten ja nuorten hyvinvointia ja autamme asiakkaita perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Huomioimme asiakkaan yksilönä, kohtelemme kaikkia samanarvoisesti ja kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Kaikilla toimijoillamme on vaitiolovelvollisuus, teemme parhaamme auttaaksemme avun tarpeessa olevia, tuemme ihmisten omatoimisuutta ja autamme koko perhettä. Tavoitteenamme on mahdollisuus elämän muutokseen.