Jokainen kuntalainen on avun arvoinen

Sinä päätät minkälaisen arjen lapset ja perheet saavat!

Tukea tarpeen mukaanKuntavaalit 2017 - Jokainen kuntalainen on avun arvoinen

Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tästä tehtävästä ne eivät selviä yksin. Palveluja tuottavat lapsi- ja perhejärjestöt ovat erikoisosaajia, joiden kumppanuus on kunnille vahva voimavara. Järjestöt tuottavat monipuolisia tukitoimia ja palveluita, joilla täydennetään kuntien palveluja. Osa palveluista on vain järjestöjen varassa. Kaikissa kunnissa järjestöjen monipuolista palvelutarjontaa ei hyödynnetä riittävästi.

Miten kuntasi pyrkii estämään perheväkivaltaa?

Perheväkivalta on lapsen suurin turvallisuusriski. Noin 60 000 asukkaan kunnassa kotona tapahtuvan väkivallan kustannukset ovat yli 100 000 euroa kuukaudessa, vuositasolla lähes 1,2 miljoonaa euroa. Autamme vuosittain lähes 5 000 lasta, naista ja miestä selviämään väkivallasta. Turvakotien lisäksi apua tarjoavat matalan kynnyksen avopalvelut, joihin jokaisen on helppoa ottaa yhteyttä. Netissä toimiva
Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia.

Kuntapäättäjä!

Teetkö päätöksiä yhden budjettivuoden jänteellä vai katsotko päätöstesi pitkäkestoisia vaikutuksia?

Lasten ja perheiden ajoissa auttaminen kannattaa

Kuntapäättäjänä sinä päätät, minkälaisen arjen lapset ja perheet teillä saavat. Toimiva ja turvallinen arki syntyy ihmisten luottamuksesta omiin voimavaroihin ja siihen, että tarvittaessa saa apua. Perheiden hyvinvointia ei voi mitata rahassa, mutta ennakoivasta lastensuojelutyöstä on myös taloudellista hyötyä. Yhden lapsen huostaanotto maksaa yli 50 000 euroa vuodessa. Viisas päättäjä arvioi ennakkoon päätösten lapsivaikutukset.

Osataanko kunnassasi ehkäistä vauvojen kaltoinkohtelua?

Suomessa syntyy vuosittain noin 60 000 vauvaa. Vauvoista joka kymmenennellä on riski tulla kaltoinkohdelluksi. Suomessa on siten joka vuosi ainakin 6 000 vauvaa, joiden elämä alkaa huolestuttavissa olosuhteissa. Ensikodit, päiväryhmät ja kotona tapahtuva perheiden auttaminen ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja auttavat perheitä uuteen alkuun.

Kuinka paljon sinun kuntasi säästää, kun vaikeuksiin joutunutta perhettä ja lasta autetaan ajoissa?

Hyvinvoivista ihmisistä elinvoimaa kuntaan

Hyvinvoivat ihmiset ovat kunnan tärkein voimavara. Tutkimusten mukaan kuntien tärkeä vetovoimatekijä on myös toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Jatkossa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä on jatkossakin kunnilla. Hyvinvoinnin edistämisessä järjestöt ovat kunnille korvaamaton kumppani. Järjestöt tuottavat ehkäisevää tukea ja erityispalveluja auttaen satojatuhansia lapsiperheitä vuosittain.

Mahdollistaako kuntasi odottavien, päihderiippuvaisten äitien kuntoutuksen?

Noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Kunnan tehtävä on huolehtia raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden kuntoutuksesta. Ensi- ja turvakotien liitto ylläpitää valtakunnallisia Pidä kiinni -ensikoteja ja -avopalveluyksiköitä, jotka auttavat yli 240 vauvaperhettä eroon päihteistä vuosittain.

Tietävätkö lapset ja perheet, mistä kunnassasi voi saada apua, kun omat voimat eivät riitä?

Järjestökumppanuus on voimavara

Perheiden eriarvoisuus lisääntyy. Vaikka huostaan otettujen lasten määrän kasvu on pysähtynyt, ei lasten ja perheiden tilanne ole hyvä. Lapset ja perheet eivät saa apua riittävän ajoissa. Lapsi- ja perhejärjestöt tuottavat monipuolista vapaaehtois- ja vertaistukea sekä palveluita kuntien rinnalla. Sinulla kuntapäättäjänä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että perheet saavat järjestöjen tarjoamaa, voittoa tavoittelematonta apua myös vaalien jälkeen.

Tarjoaako kuntasi riittävästi apua ero ja uusperheille?

Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta tai nuorta. Eron tapahtuessa 60 prosenttia lapsista on pieniä, korkeintaan alakoululaisia. Ulkopuolisesta avusta on usein hyötyä, mutta vain hyvin pieni osa hakee apua. Ensi- ja turvakotien liiton ja muiden järjestöjen maksuttomia, vertaistukea tarjoavia eroneuvotilaisuuksia ja ryhmiä järjestetään ympäri Suomea.

Ovatko järjestöjen toiminta-avustukset turvassa kunnassasi?

Jokaiselle yhdenvertainen mahdollisuus apuun asuinkunnasta riippumatta

Ensi- ja turvakotien liitto on lapsiperheiden ääni ja edunvalvoja. Autamme erityisen haastavissa tilanteissa olevia perheitä: vauvaperheen arki ei suju, äiti käyttää päihteitä, perheessä on väkivaltaa tai eroavat vanhemmat tarvitsevat tukea.

Liiton 30 jäsenyhdistyksen verkosto tarjoaa monipuolisia avopalveluita tukemaan turvallista lapsuutta ja ehkäisemään lapsiperheiden syrjäytymistä. Ensikodit, turvakodit ja päihdeongelmaisten vanhempien kuntoutukseen erikoistuneet ensikodit pystyvät auttamaan kaikkein vaikeimmissa tilanteissa kokonaisvaltaisesti.

Ammattilaisten rinnalla perheitä auttavat omalla merkittävällä työllään sadat vapaaehtoiset ja vertaiset.