Vantaan turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana sekä tuottaa väkivaltatyön avopalveluja. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Haemme turvakotiin ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työ on kaksivuorotyötä sisältäen viikonlopputyötä.

Turvakodin asiakastyötä johtaa turvakotitoiminnan päällikkö/sosiaalityötekijä, jonka lisäksi kahteen työryhmään kuuluu vastaava ohjaaja ja 13 ohjaajaa.

Ohjaaja tekee suunnitelmalista asiakastyötä ja kriisityötä aikuisten ja lasten kanssa. Ohjaaja osallistuu turvakotiin tulevan perheen koko asiakasprosessiin. Työtehtäviin kuuluu asiakkaaksi ottamisen arviointia, yksilökeskustelut aikuisten ja lasten kanssa, palveluohjaus ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely sekä kodinhoidolliset tehtävät.

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän ammattitaitoisessa ja toisiaan kollegiaalisesti tukevassa tiimissä, säännöllisen työnohjauksen ja tiimikokoukset, monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä oman esihenkilön ja yhdistyksen vankan tuen. Yhdistyksemme työntekijöillä on käytössä kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttavat kulttuuri-/liikuntaedut.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalalle soveltuva sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015).

Odotamme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentältä, erityisesti lastensuojelun ja aikuissosiaalityön työtehtävistä. Työstä hyvin selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä.

Eduksi katsotaan väkivaltatyön kokemus sekä työtehtävään vaadittavan koulutuksen lisäksi hankittu täydennyskoulutus. Arvostamme vastuullisuutta, sitoutumista sovittuihin työtapoihin ja niiden kehittämiseen, joustavaa asennetta sekä hyviä yhteistyö-, tiimi- ja verkostotyöntaitoja.

Erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömiä.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rekisteriote ennen työn aloittamista (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijällä tulee olla hygieniapassi tai sitoutua sen suorittamiseen. Edellytämme myös tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus on Yksityisten sosiaalipalvelualojen TES:n mukainen G24 + kokemuslisät.

Toimi täytetään 24.10.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lähetäthän hakemuksen ansioluetteloineen sähköpostitse viimeistään 10.10.2022 turvakotitoiminnan päällikölle Hanna Kangastalolle hanna.kangastalo@vantaanturvakoti.fi!  Voimme järjestää haastatteluja jo hakuaikana.

Tiedustelut: turvakotitoiminnan päällikkö Hanna Kangastalo p. 050 304 4180.

Työpaikkailmoitus on julkaistu myös TE-Palveluiden sivuilla:
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/11632332