Silittämistä

Vantaan turvakodin avoyksikössä on tällä hetkellä käynnissä kaksi avointa vertaistukiryhmää.