Vantaan kaupunki myönsi syksyllä 2017 tontin Vantaan Turvakoti ry:lle turvakotitoimintaa varten ja kilpailutti kiinteistön rakennuttajan. Rakennuttajaksi valittiin Suomen Hoivatilat Oyj, jonka kanssa turvakotiyhdistys allekirjoitti pitkäaikaisen vuokrasopimuksen turvakodin kiinteistöstä. Rakentaminen käynnistyi syyskuussa ja se on edennyt syksyn aikana suunnitelmien mukaisesti. Turvakoti on osoitteessa Koivukylän Puistotie 27. Suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Arkadi ja rakennusurakoitsijana on Tikakoski Oy. Yhdistys on saanut olla mukana kaikissa vaiheissa hankkeen alusta alkaen: kilpailutuksessa, rakennuksen suunnittelussa ja nyt rakentamisvaiheessa.

Uusi turvakoti vihitään käyttöön syyskuussa 2019

Vantaan turvakodin uusien toimitilojen rakentaminen on ainutlaatuinen hanke ja suuri ponnistus yhdistykselle. Se on myös tärkeä hanke Suomen Hoivatilat Oy:lle, joka rakentaa ensimmäistä turvakotiaan. Tavoitteena on ollut suunnitella ja rakentaa moderni, kodinomainen, turvallinen ja viihtyisä turvakoti, jossa asiakkaat kokevat olonsa hyväksi ja jossa henkilöstön on hyvä työskennellä. Turvakodille tulee oma suojaisa piha ja vieressä on lasten leikkipuisto ja luontoa lähellä. Turvakodin sijainti Koivukylässä on hyvä, kun  palvelut ja julkinen liikenne ovat lähellä. Kaksi juna-asemaa on kilometrin säteellä ja useita bussilinjoja kulkee vierestä.

Vantaan Turvakoti ry juhlii tänä vuonna 40 vuotissyntymäpäiviään ja siitä syystä uuden turvakodin rakentamisen käynnistyminen juuri tänä vuonna on erityisen iloinen asia. Yhdistys on tehnyt voittoa tavoittelemattomana järjestönä väkivallan vastaista työtä toiminnan alusta alkaen. Se on turvannut tuhansien perheiden ja lapsien arkea.  Yhdistyksen palveluissa autetaan vuosittain yli kolmeasataa perhettä. Yhdistys ylläpitää perheväkivaltaan kriisiapua tarjoavaa turvakotia ja avopalveluja. Toiminta perustuu väkivallan ehkäisytyön ja lastensuojelutyön monipuoliseen erityisosaamiseen vankalla kokemuksella ja uudistavalla tavalla. Yhdistys on merkittävä paikallinen toimija ja vahva vaikuttaja, joka pyrkii edistämään osaltaan lapsille ja perheille väkivallatonta ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.