Vuoden 2018 lopussa päättyneen hankkeen tavoitteena oli rakentaa turvakodin jälkeisen työskentelyn malli Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle. Hankkeessa kehitettiin väkivallan ja
vainon uhan alla eläville uhreille ja lapsille arjen tuen malli turvakodin jälkeiseen elämään, jossa julkishallinnon palveluita täydennetään kansalaisjärjestöjen työskentelyllä ja palveluilla.

Lue hankkeessa tuotettu opas turvakodin jälkeiseen kotiutumiseen täältä.