Toimintamalli seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ennaltaehkäisyyn

Hankkeessa on  kehitetty ennaltaehkäisevä toimintamalli nuorten kokeman seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan sekä fyysisen uhan ennaltaehkäisemikseksi. Hanketta hallinnoi Viola – väkivallasta vapaaksi ry yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Hanketta rahoitti STEA.

Hankkeessa on kehitetty seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa käsitteleviä oppimiskokonaisuuksia sekä muita menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja ja koulutettu ammattilaisia näiden käyttöön sekä aiheiden tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Oppilaat ja opiskelijat ovat osallistuneet kehittämistyöhön.

Mikkelissä koulujen lukuvuosisuunnitelmiin on kirjattu, että jokaisessa yläkoulussa opetetaan hankkeessa pilotoituja oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa on luotu väkivalta- häirintä tai niiden epäilytilanteisiin ohjauspolku , joka on käytössä Mikkelin kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluihin ja oppilaitoksiin on koulutettu väkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka vastaavat oppilaitosten väkivaltatyöstä.

Hanke päättyi toukokuussa 2019, ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat sen jälkeenkin ammattilaisten vapaasti käytettävissä.
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/materiaalit/