Kuntoutusohjelma lähisuhdeväkivallan tekijöille

Lähisuhdeväkivallan tekijöille ei ole yhtenäistä palvelukokonaisuutta, minkä vuoksi palvelujärjestelmä on pirstaleinen. Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen eli Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Tämä sopimuksen nojalla on Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (Grevio) kehottanut ottamaan käyttöön valtakunnallisesti yhtenäiset käytännöt tekijätyössä.

Turvallisille raiteille-hakkeessa:

  • Rakennetaan kokonaisvaltainen ja valtakunnallisesti yhtenevä kuntoutusohjelma lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille, väkivaltarikokseen syyllistyneille sekä omasta käyttäytymisestään huolestuneille henkilöille
  • Kuntoutusohjelma rakennetaan lähisuhdeväkivaltatyössä aiemmin kehitetyistä ja käytössä olevista toimintamalleista
  • Kuntoutusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota uhrin, lasten ja läheisten palvelunohjaukseen sekä riskien arviointiin
  • Kuntoutus ohjelman rinnalle rakennetaan kuntoutumisen etenemistä tukeva ja tuloksia ylläpitävä moniammatillinen verkostotyön malli hankkeen yhteistyöalueille
  • Lisäksi rakennetaan koulutusohjelma, jonka avulla kuntoutusohjelma juurrutetaan lähisuhdeväkivaltatyötä tekevien tahojen pysyväksi toimintatavaksi
  • Tavoitteena ovat valtakunnallisesti yhtenäiset tekijätyön käytännöt ja uusintarikollisuuden väheneminen

Hanketta hallinnoi Ensi- ja turvakotien liitto. Hankekumppaneina ovat Viola väkivallasta vapaaksi ry ja Lyömätön linja Espoossa ry. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö ja se pilotoidaan Etelä-Savon alueella sekä Espoon, Salon ja Lohjan kaupungeissa.

Yhteystiedot:

Terhi Aulaskoski p. 050 3726750
Kari Hallikainen p. 044 529 3247
Maria Merta p. 050 530 0445

etunimi.sukunimi@violary.fi