Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanke

Viola on mukana Ensi- ja turvakotien liiton Ylisukupolvisen Kaltoinkohtelun Katkaiseminen -hankkeessa (2017-2020). Hankkeessa Violan osuus on mallintaa suomalaiseen käytäntöön lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavaa kansainvälistä mallia Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy eli CPC-CBT. Työmuoto on tutkimusnäyttöön perustuva ja työskentelyn tulokset osoittavat, että  lasten kaltoinkohtelu loppuu ja perheenjäsenten hyvinvointi lisääntyy työskentelyn myötä. Kyseessä on yksi niistä harvoista näyttöön perustuvista väkivaltatyön työmuodoista, joissa lasten ja vanhempien työskentely on samanaikaista ja osin myös yhteistä työskentelyä.

Uudesta menetelmästä innostuneet työntekijät Violasta, Essotesta sekä Vaasan ensi- ja turvakodista ovat mukana kehittämistyössä. Kehittämisen tueksi on saatu arvokasta tietoa työskentelyyn osallistuneilta perheiltä ja Violan kehittäjäryhmän toimintaan osallistuneilta kehittäjäasiakkailta.

Työskentelyssä lisätään vanhemman ja lapsen turvallista vuorovaikutusta lasta vahingoittavien kasvatuskeinojen jäädessä pois. Työskentely sopii  perheille, joissa vanhempi on huolissaan ja pelkää oman käytöksensä johtavan lasta kaltoinkohteleviin keinoihin tai vanhempi on jo käyttänyt lasta kaltoinkohtelevia kasvatuskeinoja, kuten esimerkiksi huutamista, mollaamista, puhumattomuutta, tönimistä, tukkapöllyjä, lyömistä.  Mukaan ovat tervetulleita perheet, joissa lapset ovat 3-17 -vuotiaita.

Ylisukupolvisen Kaltoinkohtelun Katkaiseminen -hankkeen aikainen työskentely on ilmaista.

Lisätietoja kehittämistyöstä ja toimintamallin mukaiseen työskentelyyn pääsemisestä voi kysyä Merjalta, 044 529 0009, merja.kortelainen@violary.fi

Lue ja tulosta tästä hankkeen esite perheille Esite_CPC-CBT