Tapaamispaikkatoiminta on ammatillista palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen edusta huolehtien ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja rakentaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta ja rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Raahen ensi- ja turvakodin Tapaamispaikassa järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen, käräjäoikeuden tai vanhempien allekirjoittaman lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti. Järjestämämme tapaamiset voivat olla kestoltaan korkeintaan kolme (3) tuntia/ krt. Vauvaikäisille suosittelemme aluksi vain tunnin mittaisia tapaamisia.

Tapaamisten aloittamisen ja toteuttamisen edellytyksenä on, että kaikki osapuolet hyväksyvät tapaamispaikan säännöt ja toimintaperiaatteet. Tapaamispaikka tarvitsee maksusitoumuksen ennen tapaamisten aloittamista.

Tapaamispaikka – Turvallinen tapaaminen lapselle – esite

Valvotussa tapaamisessa työntekijä on läsnä koko ajan, näkee ja kuulee kaiken. Valvotun tapaamisen avulla ehkäistään niitä uhkia, joiden vuoksi tapaaminen on määrätty valvotuksi. Valvottu  tapaaminen voi kestää 1-3 tuntia. Työntekijä voi keskeyttää tapaamisen lapsen edun niin vaatiessa.

Tuetussa tapaamisessa työntekijä huolehtii tapaamisen aloituksesta ja lopetuksessa sekä on tarvittaessa saatavilla koko tapaamisen ajan. Tuetussa tapaamisessa ei ole jatkuva valvonnan tarve, mutta tuen avulla varmistetaan tapaamisen sujuminen lapsen edun  ja sopimuksen mukaan.

Valvotun vaihdon tavoite on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä vanhemmalta toiselle. Vaihto toteutetaan tapaamispaikkasopimuksen mukaisesti. Työntekijä rauhoittaa vaihtotilanteen niin, ettei lapsi joudu vanhempien ristiriitojen keskelle.

Raahen ensi- ja turvakodin Tapaamispaikka
Fellmaninpuistokatu 11
92100 Raahe
050-352 7528

Jos soittoosi ei pystytä heti vastaamaan, voit jättää viestin/soittopyynnön puhelimen vastaajaan tai voit laittaa tekstiviestin. Tapaamispaikka ottaa sinuun mahdollisimman pian yhteyttä.

Photo by Sue Zeng on Unsplash