Raahen ensi- ja turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista suojaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville.

Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Kaikki sukupuoleen katsomatta ovat tervetulleita hakemaan apua turvakodista.

Turvakotiin voit hakeutua suoraan ilmoittamatta tai soittamalla aina auki olevaan päivystyspuhelinnumeroomme  044 28 24 211. Turvakodin päivystävästä numerosta saa myös puhelimitse keskusteluapua ja neuvontaa perheväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Jos pääset lähtemään turvakotiin rauhassa, voit pakata mukaan henkilökohtaiset tavarat ja vaatteita. Mikäli sinulla on lapsia, pakkaa tarpeelliset tavarat myös heille. Lapselle on myös hyvä ottaa mukaan suosikkilelu tai muuta pientä tuttua tekemistä.

Meillä on yksi esteetön turvakotipaikka, joka soveltuu pyörätuolia käyttävälle asiakkaalle. Turvakotiin emme voi ottaa lemmikkieläimiä, mutta tarvittaessa autamme järjestämään lemmikeille hoitopaikan turvakodilla olon ajaksi.

Turvakodissa työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy. Turvakodissa on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja väkivaltatyöhön erikoistuneen henkilökunnan kanssa.

Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa.  Keskusteluavun lisäksi turvakodissa autamme käytännön asioiden, kuten asunnon tai lähestymiskiellon hakemisessa.  Turvakotijakson aikana töissä käyminen sekä lasten päivähoito ja koulu onnistuu mahdollisuuksien mukaan.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten esimerkiksi asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.

Raahen ensi- ja turvakoti noudattaa työssään Ensi-ja turvakotien liiton väkivaltatyön laatukriteereitä sekä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kansallisia laatusuosituksia.

Väkivaltaiset teot voivat olla luonteeltaan fyysisiä, seksuaalisia tai psyykkisiä tai kyse voi olla perustarpeiden tyydyttämisen estämisestä tai laiminlyönnistä. Väkivallan muodot esiintyvät harvoin yksinään. Väkivaltaa sisältävissä ihmissuhteissa ilmenee yleensä monia väkivallan muotoja samaan aikaan ja limittäin. Alla on kuvailtu, mitä eri väkivallan muodot pitävät sisällään.

Fyysinen väkivalta: esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö, fyysisellä väkivallalla uhkailu

Henkinen väkivalta: esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten vahingoittaminen tai jollakin näistä tai esimerkiksi itsemurhalla uhkaaminen

Seksuaalinen väkivalta: esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalisella väkivallalla uhkailu, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen

Taloudellinen väkivalta: esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen

Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti: esimerkiksi lapsen, vanhuksen tai vammaisen henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on ollut niistä riippuvainen, toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla

Kulttuurinen tai uskontoon liittyvä väkivalta: esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten ns. kunniaväkivalta, sukupuolielinten silpominen tai uskontoon liittyvillä asioilla uhkailu

Vainoaminen: esimerkiksi toisen ihmisen toistuvaa tai jatkuvaa lähestymistä, seuraamista tai tarkkailua tavalla, joka aiheuttaa uhrissa jatkuvaa pelkoa. Vainoamista voi olla esimerkiksi kodin tai työpaikan läheisyydessä toisen tarkkaileminen, toistuvat uhkailut parisuhteen päättymisen jälkeen ja internetin tai teknisten laitteiden avulla toisen tarkkaileminen. Vaino voi kohdistua myös vainotun läheisiin.

Sukupuolistunut väkivalta: Väkivalta on sukupuolistunut ilmiö. Se ei ole kaikille sukupuolille samanlaista, vaan eroja on väkivallan kokemisessa, käytössä, piirteissä ja seurauksissa. Sukupuoli voi vaikuttaa jopa auttamiseen ja oikeuden käytäntöihin.

Väkivalta ilmenee ihmissuhteissa eri tavoin riippuen osallisten elämäntilanteesta, iästä ja ajattelutavoista. Lähisuhdeväkivallassa voidaan erottaa tyypillisiä ilmenemismuotoja, joita on kuvattu alla. Näiden lisäksi väkivallalla voi olla monia harvinaisempia ilmenemismuotoja.

 • Parisuhdeväkivalta on henkilön puolisoonsa tai entiseen puolisoonsa kohdistamaa väkivaltaa, joka voi olla muodoiltaan moninaista. Parisuhdeväkivalta on uhrille erityisen haavoittavaa, sillä se tapahtuu intiimissä ihmissuhteessa.
  Parisuhdeväkivalta
 • Seurusteluväkivalta on nuorten parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Seurusteluväkivaltaan puuttuminen on tärkeää väkivallan kierteen katkaisemiseksi.
 • Lapsen kaltoinkohtelu on vanhempien ja muiden aikuisten toimintaa, joka vahingoittaa lasta henkisesti tai fyysisesti. Mahdollisimman aikainen puuttuminen ehkäisee ongelmien kasaantumista ja pahentumista sekä katkaisee väkivallan kierteen.
  Lapsen kaltoinkohtelu
 • Kunniaan liittyvä väkivalta viittaa henkilön fyysiseen tai psyykkiseen painostukseen tilanteessa, jossa kyseistä henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta.
 • Ikääntyneisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan luottamuksellisessa ihmissuhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden.
  Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen (Ikääntyminen)
 • Vammaiset ihmiset kohtaavat samanlaista väkivaltaa kuin vammattomat ihmiset. Vammaisiin kohdistuu myös omanlaisiaan väkivallan muotoja. Ne liittyvät vammaisen ihmisen riippuvuuteen toisen henkilön avusta arkipäivän selviytymisessä. Vammaiset henkilöt ovat erityisessä riskissä joutua lähisuhde- ja perheväkivallan uhriksi.
  Väkivalta ja vammaisuus (Vammaispalvelujen käsikirja)

Lähde: THL

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash