Raahen ensi- ja turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista suojaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville.

Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Kaikki sukupuoleen katsomatta ovat tervetulleita hakemaan apua turvakodista.

Turvakotiin voit hakeutua suoraan ilmoittamatta tai soittamalla aina auki olevaan päivystyspuhelinnumeroomme  044 28 24 211. Turvakodin päivystävästä numerosta saa myös puhelimitse keskusteluapua ja neuvontaa perheväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Jos pääset lähtemään turvakotiin rauhassa, voit pakata mukaan henkilökohtaiset tavarat ja vaatteita. Mikäli sinulla on lapsia, pakkaa tarpeelliset tavarat myös heille. Lapselle on myös hyvä ottaa mukaan suosikkilelu tai muuta pientä tuttua tekemistä.

Meillä on yksi esteetön turvakotipaikka, joka soveltuu pyörätuolia käyttävälle asiakkaalle. Lisäksi pihasta löytyy esteetön pysäköintipaikka.

Turvakotiin emme voi ottaa lemmikkieläimiä, mutta tarvittaessa autamme järjestämään lemmikeille hoitopaikan turvakodilla olon ajaksi.

Turvakodissa työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy. Turvakodissa on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja väkivaltatyöhön erikoistuneen henkilökunnan kanssa. Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa.  Turvakotijakson aikana töissä käyminen sekä lasten päivähoito ja koulu onnistuu mahdollisuuksien mukaan.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten esimerkiksi asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.

Raahen ensi- ja turvakoti noudattaa työssään Ensi-ja turvakotien liiton väkivaltatyön laatukriteereitä sekä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kansallisia laatusuosituksia.

Tästä osiosta löydät lisätietoja perhe- ja lähisuhdeväkivallasta

Väkivaltaiset teot voivat olla luonteeltaan fyysisiä, seksuaalisia tai psyykkisiä tai kyse voi olla perustarpeiden tyydyttämisen estämisestä tai laiminlyönnistä. Väkivallan muodot esiintyvät harvoin yksinään. Väkivaltaa sisältävissä ihmissuhteissa ilmenee yleensä monia väkivallan muotoja samaan aikaan ja limittäin. Alla on kuvailtu, mitä eri väkivallan muodot pitävät sisällään.

Sivu päivitetty 31.08.2021

Lähde: Turvakotien kansalliset laatusuositukset

Fyysistä väkivaltaa on henkilön ruumiillisen koskemattomuuden tahallinen loukkaus. Fyysistä väkivaltaa on esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu tai ampuma- tai teräaseen käyttö.

Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, vähättely, mitätöinti, huomiotta jättäminen, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen tai itsemurhalla uhkaaminen.

Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen,
seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai altistaminen ikätasoon kuulumattomaan seksuaalisuuteen tai seksualisoituneeseen ilmapiiriin.

Taloudellista väkivaltaa on esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön.

Kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä on esimerkiksi lapsen, vammaisen henkilön tai vanhuksen ravinnon,
lääkityksen tai valvonnan laiminlyönti.

Kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa on esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, uskonnon harjoittamisen kieltäminen tai väkivallan käyttö uskontoon
tai kulttuuriin viittaamalla.

Kunniaan liittyvä väkivalta liittyy ajattelutapaan, jonka mukaan kunnia on koko
perheen tai suvun yhteinen asia. Kunniaväkivalta voi ilmetä väkivallan erilaisina muotoina, esimerkiksi rajoittamisena, eristämisenä, uhkailuna, pakottamisena tai fyysisenä väkivaltana

Vainoa on esimerkiksi toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, seuraaminen, tarkkailu tai perättömien tietojen levittäminen.

Väkivallan näkeminen tai kuuleminen, väkivallan pelossa eläminen tai väkivallan seurauksien kokeminen.

Kunniaan liittyvä väkivalta liittyy ajattelutapaan, jonka mukaan kunnia on koko
perheen tai suvun yhteinen asia. Kunniaväkivalta voi ilmetä väkivallan erilaisina muotoina, esimerkiksi rajoittamisena, eristämisenä, uhkailuna, pakottamisena tai fyysisenä väkivaltana.

Kemiallinen väkivalta on henkilön fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin tahallinen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash