Oikea-aikainen eroneuvonta ESR-hanke

Parisuhteen loppuminen voi olla henkisesti raskas ja pysäyttävä kokemus. Kuormittavan elämäntilanteen keskellä tulisi pystyä hoitamaan monia käytännön asioita kuten talouteen, asumisjärjestelyihin ja lapsiin liittyen. Vanhempien ero on myös lapselle iso elämänmuutos. Kuinka vanhemmat hoitavat erotilanteen, vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja sopeutumiseen. Vanhempien eron jälkeen lapsen hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille tukea erosta selviytymiseen.

Oikea- aikainen eroneuvonta hanke tuo maksuttomat matalan kynnyksen eroneuvontapalvelut lähelle kuntalaisia Joensuun ja Läntisen Siun Soten alueella. Näin ollen palveluiden saatavuus ja sujuvuus paranee myös haja- asutusalueilla.

Neuvonnan avulla pyritään parantamaan yksilöiden työ- ja toimintakyvyn säilymistä sekä ennalta ehkäistä kohderyhmien syrjäytymistä. Toiminnalla ehkäistään kalliimpien ja raskaampien palveluiden kuormittumista.

Erotyötä tekevien välille luodaan yhteinen eroverkosto, jossa kehitetään uusia työkaluja ja toimintamalleja eroauttamistyöhön. Hankkeen aikana matalan kynnyksen eroneuvontapalvelut tuotteistetaan. Hankkeen jälkeen jää tarjottava palvelu matalan kynnyksen eroauttamisesta ja moniammatillinen eroverkostotoiminta. Eroinfoiltojen kautta jaetaan tietoa eroprosessista ja korostetaan vertaistuen merkitystä.

Palveluiden kohderyhmänä on 25–64- vuotiaat eroa pohtivat, eropäätöksen tehneet tai jo eronneet henkilöt. Asiakkaaksi voi hakeutua yksin tai yhdessä puolison kanssa. Eroneuvonta toteutetaan yksilötyönä verkossa, puhelimessa ja tarvittaessa kotikäynneillä. Verkko- ja puhelinkontaktit voidaan toteuttaa myös täysin anonyymisti.

Solmu- puhelin ja sähköpostipalvelu päivystävät

Outokummussa ja Joensuussa maanantaista torstaihin klo: 9–12.

 

Yhteystiedot: 

Outokumpu                                                           Joensuu

Sänkinotkonkatu 6                                               Koskikatu 13 C 22

83500 Outokumpu                                                80100 Joensuu

Solmu- Puhelin:

0400 819 842 myös WhatsApp

hankevastaava@perheidenpaikka.fi

 

Satu Skantz                                                                                  Tiina Varjamo

Hankevastaava                                                                          Hanketyöntekijä

hankevastaava@perheidenpaikka.fi                               toimisto@perheidenpaikka.fi

0400 819 842                                                                              050 470 31 50

TAPAAMISPAIKKATOIMINTA

Tapaamispaikkatoiminta on ammatillisesti ohjattu palvelu, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta. Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa sopien ja tilannetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta.

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/tapaamispaikka/

Perheidenpaikka ry (ent. Pohjois-Karjalan Ensikoti)  järjestää tuettuja sekä valvottuja tapaamisia  Joensuussa sekä vaihtoja, tuettuja ja valvottuja tapaamisia Outokummussa.

Tapaamispaikkaohjaaja: p. 0400 170 826 

Voit jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä tai ottaa yhteyttä sähköpostilla: tapaamispaikkaohjaaja@perheidenpaikka.fi , otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Kiireellisissä tapauksissa voit yrittää tavoittaa Pirjo Vauhkosta, puh. 0400 819 841.