Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset turvallisesti Tapaamispaikassa Joensuussa ja Outokummussa

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Perheidenpaikka ry:n Tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen edusta huolehtien ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta sekä rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen, käräjäoikeuden tai vanhempien allekirjoittaman lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti.

Ennen tapaamisten aloittamista pyritään järjestämään kaikille osapuolille tutustumiskäynti Tapaamispaikkaan. Tutustumiskäynnillä vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt sekä lapsi pääsee tutustumaan tiloihin, joihin tulee tapaamaan vanhempaansa.

Tapaamispaikassa järjestetään

  • valvottuja tapaamisia
  • tuettuja tapaamisia
  • valvottuja vaihtoja
  • valvottuja kotitapaamisia

Valvottu tapaaminen

Valvotuissa tapaamisessa ohjaaja on koko ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä tapaajiin. Valvottu tapaaminen voi kestää 1-3 tuntia kerrallaan.

Tuettu tapaaminen

Tuetussa tapaamisessa ohjaaja huolehtii tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta sekä on tapaajien saatavilla koko tapaamisen ajan, mutta ei välttämättä samoissa tiloissa. Tuettu tapaaminen voi kestää tunnista 8-9 tuntiin.

Valvottu vaihto

Valvotussa vaihdossa ohjaaja mahdollistaa lapsen siirtymisen toisen vanhemman luokse turvallisesti ja lapsen kannalta ristiriidattomasti. Vaihto voidaan toteuttaa niin, että vanhemmat eivät kohtaa toisiaan.

Valvottu kotitapaaminen

Valvottuja kotitapaamisia voidaan järjestää perheille, jotka ovat käyneet Tapaamispaikassa ja tapaamiset ovat siirtyneet tapaajan omaan kotiin.

Tapaamispaikka osoite Joensuussa:

Koskikatu 13 C 22, JNS.

Tapaamispaikka osoite Outokummussa:

Sänkinotkonkatu 6, Outokumpu