Yhdessä lapsiperheiden hyväksi!

Lapsen Kengissä ry on vuonna 1996 perustettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminnan perustana on ollut kautta ajan lapsiperheiden tukeminen kasvatustehtävässä sekä lapsen turvallisten kasvuolojen ja kehityksen edistäminen.

Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on ollut Alvari-perhetyö yhdistyksen perustamisesta aina vuoden 2018 loppuun saakka. Alvari-perhetyö syntyi 1980-luvun lopulla Raha-automaattiyhdistyksen järjestöpohjaisena hankkeena, Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamana kotiin vietävinä palveluina lapsiperheille. Edelleen ympäri maata Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten toteuttama Alvari-perhetyö yhdistää monia elementtejä konkreettisesta auttamista luottamuksellisiin keskusteluihin ja menetelmäosaamiseen.

Vuoden 2018 ja 2019 vaihteessa Lapsen Kengissä ry:n toiminnassa puhalsivat muutosten tuulet. Perhetyötoiminnan sekä muiden ostopalveluiden tuottaminen päättyi vuoden 2018 lopussa. Vuonna 2019 STEAN myöntämän rahoituksen myötä Lapsen Kengissä ry hallinnoi ja koordinoi Varkauden Perheentalon toimintaa.

Lapsen Kengissä ry on aktiivinen paikallinen ja alueellinen toimija, jonka tavoitteena on lasten ja lapsiperheiden kuulemisen ja osallisuuden lisääminen. Yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä vastaa hallitus.

Kaija Puustinen, puheenjohtaja

Seija Nissinen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Pohjola, sihteeri

Ilona Noponen, jäsen

Anu-Riikka Markkanen, jäsen

Elias Janhunen, jäsen