Väiskäri -nuorten kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä lähisuhdeväkivaltatyö

Väiskäri -hankkeen tavoitteena on saavuttaa lähisuhdeväkivaltaa tehneet ja kokeneet 2. ja 3. asteella opiskelevat 16-25 -vuotiaat nuoret Etelä-Karjalan alueella.

Väiskäri -työ lisää tietoisuutta väkivallasta ja sen eri muodoista ja seurauksista. Sen tavoitteena on opettaa nuoria tunnistamaan omat rajat ja voimavarat. Hanke haluaa vaikuttaa nuorten väkivaltakierteen katkaisuun ja auttaa nuoria selviämään väkivallasta.

Nuoret keskustelevat poliisin kanssa väkivallasta -video

Lähisuhdeväkivalta nuorten keskuudessa -kysely

Yksilö- ja vertaisryhmätapaamiset

Nuorten yksilö- ja vertaisryhmätapaamiset yksilöllisesti nuoren tarpeen mukaisesti.

Ohjaus ja neuvonta

Ohjausta ja palveluneuvontaa nuorille, jotka kaipaavat apua lähisuhdeväkivallan haasteissa ja kysymyksissä.

Vaikuttajanuori -työ

Väiskäri -hanke kutsuu nuoret mukaan vaikuttamaan ja välittämään tietoa lähisuhdeväkivallasta.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Projektityöntekijä, Nuorten kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä väkivaltatyön hanke
Anna Virtanen @ek_vaiskari
044 722 3006
anna.virtanen@ek-perhetyo.fi