Vauvaperheryhmä Pirpana on Lappeenrannassa toimiva suljettu ryhmä neljälle äidille ja heidän alle 2-vuotiaille lapsilleen. Ryhmään voivat tulla myös odottavat äidit. Uusi ryhmä alkaa kaksi kertaa vuodessa helmi- ja syyskuussa. Ryhmä on kestoltaan noin puoli vuotta. Pirpanassa kokoonnutaan kolmena päivänä viikossa 4,5 tuntia kerralla. Ryhmässä äitien ja lasten kanssa toimii kaksi ohjaajaa, Titta Hämäläinen ja Leena Marttinen.

Vauvaperheryhmään äidit voivat hakea kokiessaan yksinäisyyttä, verkoston puutetta, päivärytmin puutetta, arjentaitojen haasteita tai haasteita vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Ryhmässä äidit saavat vertaistukea muilta äideiltä ja pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan äitiydestä toisilleen. Ryhmä kokoontuu keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä, jolloin sinne saapuminen on helppoa. Pirpanalla on kodikkaat tilat, lapsille hyvät leikki- ja päiväuni mahdollisuudet sekä keittiö, jossa äidit pääsevät ohjaajien kanssa valmistamaan maistuvaa ruokaa.

Ennen vauvaperheryhmän aloittamista ohjaajat tapaavat äitejä 1-3 kertaa tiloihin ja toisiinsa tutustuen. Yksi käynneistä tapahtuu perheen kotona. Ryhmässä pyritään tukemaan lapsen ja äidin välistä vuorovaikutusta, vahvistamaan äidin jaksamista sekä arjenhallintataitoja. Ohjaajien tavoitteena on luoda luottamuksellinen ja toisiaan tukeva vertaisryhmä, jossa jokainen voi jakaa omia kokemuksiaan ja saa kannustusta toisilta äideiltä.

Ryhmän työskentelyn lähtökohtana on arjen yhdessä eläminen sekä yhdessä tekeminen. Ryhmässä leikitään yhdessä, lauletaan, ulkoillaan ja tehdään ruokaa. Äidit pääsevät tekemään mukavia tehtäviä, joissa he pohtivat lapsiensa erityisyyttä ja ihania piirteitä, omaa äitiyttään ja lapsuuttaan. Ryhmän aikana käydään läpi erilaisia teemoja ja teemojen pohjalta äidit tekevät lapsistaan kansiot, jotka jäävät heille muistoksi ryhmästä.

Vauvaperheryhmän toimintajaksoon kuuluu ensi -ja turvakotiliiton järjestämä intensiiviviikko Sipoon Sopukassa. Sopukkaan on tervetullut koko perhe. Sopukassa toiminta on hyvin samanlaista, kun ryhmässäkin. Siellä on tarjolla hyvää ruokaa, yhdessä oloa, vertaistukea sekä lasten kanssa erilaisia leikkejä ja aktiviteetteja.

Äidit voivat saada ryhmästä sisältöä elämään, sillä kodin ulkopuolelle lähteminen voi monesta tuntua raskaalta. Useat ryhmään hakeutujat toivovat rytmiä ja tekemistä arkeen. Ryhmässä myös lapset saavat toisistaan seuraa ja oppivat olemaan toisten lasten kanssa.

Useat äidit ovat saaneet ryhmästä ystäviä myös elämän varrelle. Pääsääntöisesti äideillä on erittäin positiivisia kokemuksia ryhmästä ja he kokevat saaneensa apua arjen rytmittämiseen sekä jaksamiseen.

Päiväryhmä Pirpana toimii osoitteessa Savonkatu 34, 53100 Lappeenranta.

Lisätietoja toiminnasta sinulle antavat:

Ohjaajat
Leena Marttinen puh. 040 776 7548
Titta Hämäläinen puh. 040 776 7549
paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Huom! Voit myös halutessasi jättää yhteydenottopyynnön viestitse tai sähköpostitse.

Lehtiartikkeli_Päiväryhmä Pirpana
Yläpuolella Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-opiskelijan kirjoittama lehtiartikkeli, julkaistu lyhyemmässä muodossa 28.12.2016 Lappeenrannan uutisissa.

Pirpana esite pdf