“Juveniuksen Leena tässä Varkauden Perheentalolta hei!” Voit kuulla kevään aikana esittelyni puhelimessa, jos kuulut soittolistalleni. Mietit varmasti, miksi haluisit kuulua minun soittolistalleni tänä keväänä? No, minäpä kerron.  

”Emme mekään sinusta olisi tiedetty, jos et olisi ollut vapaaehtoisena Kodin Kestoilla ja Warkautelaiset ry:ssä.” 

Perheentalolta Johanna Rastas otti minuun yhteyttä keväällä 2022 ja ilmoitti haluavansa minut töihin tuntiohjaajaksi Perheentalolle syksyllä. En silloin vielä tiennyt, että hänellä oli taka-ajatuksena suunnitelmia vuoden 2023 varalle. Aloitin tuntiohjaajana elokuussa ja tämän vuoden alusta tuntiohjaajan rinnalle tuli tehtäväksi kehittää Perheentalon vapaaehtoistoiminnan polkua.

Vapaaehtoistyö on ollut lähellä sydäntäni jo yli 20 vuotta erilaisissa yhdistyksissä ja erilaisissa toimissa. Sosionomiopintojeni myötä on minulle vahvistunut kuva siitä, miten hyvin vapaaehtoistyö toimii hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä. 

Vapaaehtoistyö.fi sivulla julkaistun artikkelissa Vapaaehtoistyöllä vaikutetaan omaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan  vuonna 2021 tehdyn kyselyn mukaan nuorten saamat kokemukset vapaaehtoistoiminnasta kasvattavat rohkeutta toimia erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Artikkelin mukaan eläköityneille on palkitsevaa käyttää opittuja tietoja ja taitoja vapaaehtoistoiminnassa, kun taas maahanmuuttajat ovat kokeneet kansalaisyhteiskunnan periaatteiden ja suomen kielen oppimisen tärkeänä. Vapaaehtoistyön tutkimusraporttiin 2022 vastanneista jopa 74% halusi auttaa ja saman verran vastanneista sai hyvää mieltä vapaaehtoisuudesta. Vapaaehtoistyön tutkimusraportin mukaan 24% vastanneista tulivat mukaan vapaaehtoistyöhön, koska heitä pyydettiin mukaan. 

Miksi vapaaehtoistoimintaa halutaan kehittää Perheentalolla? 

Perheentalo on yhteisötalo toimien sateenvarjona lapsiperheiden hyväksi, ja yhdessä tehden eri toimijoiden kanssa – muutamina esimerkkeinä Lions Club Varkauden Justiinat, Varkauden seudun yksinhuoltajat ry, UNICEF Varkauden vapaaehtoiset ja Varkauden Pelastakaa lapset ry. Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen on Perheentalon perustehtäviä. Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä ja monipuolistamalla pystymme vastaamaan perheiden tarpeisiin paremmin, sillä perheiden avun- ja vertaistuen tarve on kasvanut poikkeuksellisten aikojen vuoksi.

Haluamme tarjota osallistujille mahdollisuutta tuntea merkityksellisyyttä vaikkapa vertaisryhmässä ja vapaaehtoistoimijana toimimisen kautta. Perheentalolla vapaaehtoistyön mahdollisuudet ovat laajat. Tehtäviä löytyy niin lastenleikittäjästä kahvinkeittäjään, kertaluonteisesta tapahtuma-avustajasta vertaisryhmän ohjaajaan.  Vapaaehtoistyöstä Perheentalolla voit lukea enemmän Johannan blogikirjoituksesta  Vapaaehtoistyön voima  

Tuo esiin yhdistyksesi vahvuudet tai mielenkiinnon kohteet. Vapaaehtoispoolimme kaipaa monenlaista tekijää! 

Olisitko sinä halukas tulemaan tutustumaan mitä vapaaehtoistyötä Perheentalolla olisi juuri sinulle tai yhdistyksellesi? Vapaaehtoistyötä tehdään omien resurssien mukaan, omana itsenään ja omien mielenkiinnonkohteiden mukaan. Jos sinulla tai yhdistykselläsi on vahvuus tai mielenkiinnon kohde ja haluatte tuottaa taidolla tai tiedolla lapsille ja heidän perheilleen hyvinvointia niin tarjotkaa sitä meille! Vapaaehtoistyöhön riittää ihan tavalliset arjen tiedot ja taidot. Vapaaehtoisemme ovat kokeneet itsensä hyödyllisiksi ja saaneet merkityksellisyyden tunteita, sillä meillä on taitoa löytää ihmisistä piilossa olevia talentteja. Perheentalon henkilökunnan läsnäolo takaa jatkuvan tuen myös tuetun vapaaehtoisuuden tiimoilta. 

Yhdessä tekemällä saamme vaikuttavampaa. 

Me Perheentalolla tuemme vapaaehtoistoimijoita järjestämällä perehdytyksen ennen vapaaehtoistyön alkua, sekä koulutusta, että viriketoimintaa pitkin vuotta. Seuraava perehdytys on tiistaina 21.2.2022 klo 17.00 Perheentalolla (Kauppakatu 32). Perehdytys on kaikille avoin tilaisuus, olit sitten itsenäinen vapaaehtoinen tai yhteistyöyhdistystä edustava vapaaehtoistoimija.  

Koulutamme Perheentalolla yhteistyöyhdistykset siihen, miten innostetaan vapaaehtoisia mukaan yhdistyksen toimintaan tiistaina 21.3.2023 yhdessä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n ja Warkautelaiset ry:n kanssa. Käymme läpi innostavasti eri näkövinkkeleistä vapaaehtoisten innostamista Salla Saarisen videota hyödyntäen. Mietimme työpajatyöskentelynä oman yhdistyksen olemassa olevia menetelmiä, sekä koulutuksen tiimoilta kummunneita ideoita, joten ota yhdistysystävä mukaan. Puramme pajatyöskentelyn satoa tuomalla esiin muille osallistujille omat ns. tuotekehittelyyn tai kokeiluun menevät innostamisen keinot. Ilmoittautumisaika on jo alkanut!  

Olemme myös jäsenenä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:ssä, joka järjestää jäsenyhdistysten vapaaehtoisille Warikon Olkkari toimintaa vapaaehtoisten toiveiden mukaan kuukausittain. Perheentalon vapaaehtoisena sinulla on mahdollisuus osallistua tähän toimintaan. 

Kuulumme vapaaehtoistyön kehittämisen hyväksi toimivaan Varkauden Valikkoverkostoon, joka järjestää kerran vuodessa vapaaehtoistoimijoille palkitsemiskahvit yhdessä Varkauden kaupungin kanssa sekä vapaaehtoisten että vapaaehtoistyön koordinaattoreille koulutusta. Kerromme mielellämme Valikkoverkoston toiminnasta lisää.  

Kysyn vielä uudestaan. Tulisitko sinä tai sinun edustamasi yhdistys vapaaehtoiseksi Perheentalolle? Laita minulle viestiä varkaudenperheentalo@lapsenkengissa.fi , niin otan sinuun pikimmiten yhteyttä.