Miksi ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä? Vapaaehtoistyön motiiveista puhuttaessa yleensä ensimmäisenä nousee esiin halu auttaa. Vapaaehtoistyön kautta kokee olevansa tärkeä ja omalla toiminnallaan voi auttaa muita, oma henkilökohtainen hyvinvointi lisääntyy ja vapaaehtoistyön kautta voi toteuttaa itseään.

” Vapaaehtoistyössä halutaan toteuttaa omia toiveita sekä täydentää omaa osaamista.”

Itse teen palkkatyön ohessa vapaaehtoistyötä paikallisessa urheiluseurassa. Alkuun en mieltänyt tekeväni vapaaehtoistyötä, olin vain apuna vaikkapa kilpailujärjestelyissä tai kisamatkojen kuskina. Huomasin kuitenkin pitäväni yhteisöstä, jossa toimin. Porukka ympärillä on todella mukava ja halusin omalta osaltani auttaa pientä seuraa toimimaan mahdollisimman hyvin lasten liikunnan hyväksi. Vapaaehtoistyön tutkimuksissa on todettu, että ryhmähenki ja sanallinen vuorovaikutus ovatkin tärkeitä motiivielementtejä.

Vapaaehtoistyössä motiivitekijät monesti kuitenkin painottuvat ennemminkin saamiseen kuin antamiseen. Vapaaehtoistoiminnasta voi olla välineellistä hyötyä – voit saada kokemusta työtä varten, opit uusia taitoja tai saat täydennettyä ansioluetteloasi. Omalla kohdallani tärkein motiivi on myös itselle hyödyn saaminen ja uusien taitojen opettelu. Pääsin vastaamaan seuran tiedottamisesta. Minusta oli mielenkiintoista opetella nettisivujen tekemistä ja päivittämistä sekä mainosten ja tiedotteiden laatimista. Näihin minulla ei ollut aiempaa kokemusta, mutta pidän uusien asioiden tutkimisesta ja kokeilemalla oppimisesta. Pidän myös koulutussuunnittelusta ja toiminnan kehittämisestä. Niitä taitoja pääsin vapaaehtoistyössäni hyödyntämään esimerkiksi uusien kurssien suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa ja toteutuksessa. Kaikista näistä vapaaehtoistyössä oppimistani taidoista uskon olleen hyötyä hakeutuessani työhön tänne Perheentalolle.

Vapaaehtoistyön tekeminen on ennen kaikkea arvovalinta. Tutkimuksissa on todettu, että työntekijän sitoutumista työnantajaan ei ratkaise pelkästään työstä saatu palkka, vaan ihmiset hakevat yhä enemmän työltään merkitystä. Motivaation kannalta on tärkeää, että toiminta on vapaaehtoistyön järjestäjän puolelta organisoitu hyvin ja, että vapaaehtoistoimintaa ja sen tekijöitä arvostetaan aidosti. Toisaalta tärkeätä on, että vapaaehtoistoimija pystyy itse suunnittelemaan aikataulunsa ja, että hän voi jakaa tehtäviä muiden vapaaehtoistoimijoiden kesken. Vapaaehtoistoimintaa organisoivien tuleekin pohtia miten joustavuus ja riittävä etäisyys saadaan vapaaehtoistoiminnassa järjestettyä, jotta toiminta ei muutu liian kuormittavaksi.

”Perheentalon vapaaehtoistyössä arjen tiedot ja taidot riittävät.”

Varkauden Perheentalon toiminnassa vapaaehtoiset ovat merkittävässä roolissa, sillä toimintaa tehdään yhdessä kävijöiden, yhteistyöverkoston toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Perheentalon roolina on koordinoida vapaaehtoistyötä. Perheentalolla vapaaehtoisena osallistumisen tavat ja mahdollisuudet ovat monipuolisia. Näitä voivat olla esimerkiksi olla apuna Perheentalon ohjatussa toiminnassa, kuten Perhekahvilassa, Babytreffeillä ja Taidetorstaissa. Vapaaehtoisena voit toimia kerho- tai ryhmätoiminnan ohjaajana joko kertaluontoisesti tai säännöllisesti, voit olla järjestämässä erilaisia tapahtumia tai apukäsinä niissä. Voit siis toimia satunnaisena auttajana, säännöllisenä keikkalaisena, vapaaehtoisohjaajana tai vertaistukihenkilönä. Osa vapaaehtoisista haluaa toimia yhdessä tehtävässä pitkään ja osa etsii lyhytaikaisia tai kertaluonteisia tehtäviä. Vain kokeilemalla erilaisia vapaaehtoistehtäviä voi tietää mistä pitää ja mikä itselle sopii. Jokainen Perheentalon vapaaehtoinen toimii vapaaehtoisena omien resurssiensa mukaan.

Vapaaehtoistyössä halutaan myös toteuttaa omia toiveita sekä täydentää omaa osaamista. Tehdyn työn pitää olla merkityksellistä. Perheentalon vapaaehtoistyössä arjen tiedot ja taidot riittävät. Perheentalon ohjaajat antavat perehdytystä, tukea ja ohjausta toimintojen toteuttamiseksi. Omat kiinnostuksen kohteet ja voimavarat on hyödyllistä pitää mielessä. Aluksi voit kokeilla jotain pienimuotoista, esimerkiksi kertaluontoista tehtävää Perheentalon ohjatuissa kerhoissa, joissa tärkeintä on jutella kävijöiden kanssa ja kuunnella heitä – olla läsnä. Samalla näin tutustuu paremmin koko toimintaan. Oman toimintatyylin tunnistaminen voi auttaa itselle sopivan vapaaehtoistoiminnan löytämisessä. Oletko kenties käsillä tekevä, vuorovaikutuksessa viihtyvä tai järjestämisen taitaja? Ottamalla rohkeasti yhteyttä Perheentalon työntekijöihin, voimme yhdessä miettiä kuinka pääsisit hyödyntämään omaa osaamistasi ja mielenkiinnon kohteitasi Perheentalon vapaaehtoistyössä.

Kirjoittaja: Johanna Rastas

Koordinaattori-ohjaaja Varkauden Perheentalolla