Kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu Primula

Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä tahansa. Muista, ettet ole yksin vaan apua on saatavilla!

Tunnista väkivalta

Matalan kynnyksen maksuton palvelu, johon voit tulla myös anonyymisti.

Kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu Primula tarjoaa matalan kynnyksen apua ja tukea perheen erilaisissa kriisitilanteissa, kuten perheväkivalta- ja erotilanteissa.  Yhdistyksemme palvelut ovat maksuttomia ja saatavilla kaikille Satakunnan hyvinvointialueen asukkaille. Et tarvitse minkäänlaista lähetettä tai maksusitoumusta – oma yhteydenottosi riittää.

   Palvelut

  • yksilökeskustelut aikuisille ja lapsille
  • pari- ja perhekeskustelut
  • vanhemmuustyö
  • tunne- ja turvataitotyöskentely
  • kriisityö
  • erilaiset vertaistukiryhmät
  • LKK (lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -perhetyöskentelymalli)
  • koulutus ja luennot yhteistyökumppaneille
  • vapaaehtoistoiminta

​Primula tarjoaa apua perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille; väkivallan kokijat, väkivaltaa käyttäneet ja väkivallalle altistuneet lapset/nuoret.

Ensisijaista on väkivallan loppuminen sekä väkivallan kokijan sekä sen todistajina olleiden lasten turvallisuus.

Primulan työn arvoperustana ovat turvallisuus, asiakkaan osallisuus ja luotettavuus. Työtä ohjaa voimavara- ja ratkaisukeskeinen ote sekä tunne- ja toivotyöskentely. Työskentelyn keskiössä ovat asiakkaan kokemukset ja niistä selviytyminen.

Varaamalla ajan pääset keskustelemaan ammattilaisen kanssa selkiyttääksesi omia tunteitasi ja pohtimaan uusia ratkaisuja vaikeaan elämäntilanteeseen. Palvelumme on maksutonta. Voit varata keskusteluajan puhelimitse tai verkkoajanvarauksen kautta.

Hienoa, että olet lähtenyt etsimään tietoa tai apua itsellesi tai läheisellesi!

Lasten ja nuorten palveluissa lasta kuullaan ja autetaan lähisuhdeväkivaltatilanteissa tai kaltoinkohtelukokemuksissa. Lapsen tai nuoren kokema väkivalta voi olla esimerkiksi väkivallan uhkaa tai väkivallalle altistumista, perheväkivaltaa, sisarusten välistä väkivaltaa tai seurusteluväkivaltaa. Palvelussa tuetaan lasta väkivallan tai kaltoinkohtelun aiheuttamien tunteiden käsittelyssä ja etsitään lasta tukevia voimavaroja ja selviytymiskeinoja.  Asiakkaina ovat noin 4-18 -vuotiaat lapset ja nuoret. Työskentely on usein toiminnallista ja sitä toteutetaan ikätason mukaisesti monipuolisia menetelmiä käyttäen.

Tavoitteena on luoda toivoa tulevaisuudesta ja vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itseluottamusta. Työskentelyn ohella olennaista on käydä vanhempien kanssa läpi perheen tilannetta, jotta asioiden käsittely ja muutoksen tavoittelu jatkuvat myös kotona. Palvelun kautta perhe saa tietoa väkivallan vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Palveluun tullaan jonkin yhteistyötahon lähettämänä tai vanhempien omatoimisten yhteydenottojen kautta.

Yksilötyön lisäksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia ryhmätoimintoja. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista.

Varaa aika tutustumiskäynnille sähköisen ajanvarauksen kautta tai puhelimitse.

Yhteystiedot:

Maritta Illman
Kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyöntekijä Lasten- ja nuorten palvelut

”Olin sekava, ahdistunut enkä saanut jäsennettyä ajatuksiani. Sain apua, minua kuunneltiin ja omat ajatukset selkiytyivät. Tulevaisuus näyttää paremmalta.”

Väkivallan kokijoiden sekä tekijöiden kanssa tehtävä työ on väkivaltatyön avopalvelutoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua ja tukea lähisuhdeväkivaltakokemusten käsittelyssä.

Työskentelyn keskeisinä tavoitteina ovat väkivallan loppuminen, haitallisten käyttäytymismallien muuttaminen, asiakkaan tukeminen väkivallasta selviytymisessä sekä asiakkaan turvallisuuden tunteen lisääntyminen.  Avopalveluista saat apua myös haastaviin erotilanteisiin.

Olennaista on myös asiakkaan omien voimavarojen tunnistaminen ja itseluottamuksen kohentaminen erilaisten menetelmien avulla. Työskentely on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja sitä tehdään asiakaslähtöisesti, yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita asettaen. Asiakkaalle annetaan tilaa kokea oivalluksia omasta tilanteestaan ja tehdä itselleen sopivia ratkaisuja elämässään.

Työ on yksilökäynteinä toteutettavaa keskusteluapua. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus ja työskentely on luottamuksellista. Yksilötyön lisäksi toteutetaan ryhmätoimintaa, jossa painopiste on toipumisorientaatiossa sekä vertaisuudessa. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista.

Voit varata ajan palveluun itse tai yhteistyökumppaneiden ohjauksella joko sähköisen ajanvarauksen kautta tai puhelimitse. Käyntien tiheys ja työskentelymuodot sovitaan aina asiakaskohtaisesti.

Apua on saatavilla myös Lyömättömästä linjasta. https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/

Yhteystiedot: 

Jaana Taimiola-Nieminen
Kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyöntekijä
Johanna Nieminen
Kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyöntekijä