Uutinen 23.11.2023

Valoa, ei väkivaltaa

Valoa, ei väkivaltaa on Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestämä joka syksyinen kampanja, jossa puolustetaan naisten ihmisoikeuksi ...

Uutinen 04.10.2023

Väkivallattomuudenpäivä 2.10.2023

Porin ensi-ja turvakotiyhdistys ry oli mukana Satakunnan väkivaltafoorumin järjestämässä väkivallan vastaisessa tapahtumassa. Tapahtuma oli ...

Uutinen 29.06.2023

Esikon Brunssilla verkostoiduttiin ja saatiin uutta tietoa

Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen SuomiAreena-brunssi kokosi lasten ja perheiden hyvinvoinnin asiantuntijat yhteen heti tapahtumaviikon avajaisp ...

Uutinen 09.03.2023

Lähisuhdeväkivallan vähentäminen tärkeä teema eduskuntavaaleissa

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä on kasvanut moninkertaisesti viime vuosien aikana. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyh ...

Uutinen 15.02.2023

Nuoret haluavat toimia väkivaltaa vastaan!

Porissa vapaaehtoiset nuoret toimivat seurusteluväkivaltaa vastaan. Kehittäjänuoret ovat suunnitelleet turvallista seurustelua käsittelevän t ...

Uutinen 24.11.2022

Tytöt kohtaavat paljon väkivaltaa seurustelusuhteissa – asenteisiin on puututtava

Hätä näkyy suurina yhteydenottomäärinä Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa. Ilman asennemuutosta väkivalta uhkaa jatkua sukupolvelta to ...

Uutinen 10.08.2022

Satakunnan kansa: Ensi- ja turvakotiyhdistys auttaa monipuolisesti

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) julkaisi juuri kunnille ja hyvinvointialueille ohjeet väkivallan vastaisen työn koordinoimiseksi ja palve ...

Uutinen 02.06.2022

Nuoret väkivaltaa vastaan

Porin ensi- ja turvakoti ry on mukana Ensi- ja turvakotien liiton Nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeessa, jolla vahvistetaan nuorten tietoutta tur ...